19 Eylül Cumartesi 23:00

Avangard Şiir Okumaları

Rafet Arslan - Ekrem Kahraman - Komet

Şenlik

Nevi şahsına münhasır üç sanatçı – şair bir arada, Kıraathane Kitap Şenliği’ne özel avangard performanslarıyla izleyiciyle buluşacak.

Komet: 1941 Çorum doğumlu. 1960–1967 arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde (şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Halil Dikmen ve Zeki Faik İzer Atölyeleri’nde çalıştı. Dışavurumcu anlayışın egemen olduğu figüratif yapıtlarıyla tanınır. 1971’de devlet bursu ile Paris’e giderek Vincence Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü’ne devam etti. Komet’in gerçek dışı ve/veya düşsel bir mekanda yer alan figürleri, geçmiş bir dünyanın günümüze yansımış bireyleri ve insan olgusunun simgeleri izlenimini yaratır. 1970’lerin ortalarına doğru eski resimlerindeki anlam ve psikolojik atmosferle devamlılık gösteren yapıtlar gerçekleştirmeye başlamıştır. Ancak bu yıllardan itibaren köylü ve kentlisiyle Türk tipinin yerini Batılı tipler, düzensiz kalabalık grupların yerini tek figürlerle ikili ya da üçlü figür grupları almıştır. Daha önceleri içedönük bir anlam taşıyan ölüm ve acı teması, bu yapıtlarında bilinçli olarak yaşayan bir anlatıma dönüşmüştür. Komet ana öğesi figür olan ve olayın bu öğeye bağlı olarak kurgulandığı resimlerinde gerek figürü, gerek olayı keskin çizgi ve renklerle, şok etkisi yapan leke ve renk kullanımıyla vurgulamaktadır. Buna karşın figürün ve olayın yerleştirildiği ortam çok daha romantiktir ve sanatçı burada saydam bir boyama tekniği ve yumuşak renkler kullanarak karşıtlığı daha da belirginleştirmiştir. Yer yer bilinçli olarak kullandığı boya akıtmalarıyla resmin etki gücünü artırmıştır. Sanatçı 1973’ten 1981’e değin sırasıyla Yeni-Romantik, Yeni-Dışavurumcu ve Post-Modernist anlatımların egemen olduğu resimler yapmış, bu tarihten sonraysa bütünüyle bağımsız bir anlatıma ulaşmıştır. Türkiye’de ve yurtdışında toplam 60 sergi açmıştır. Eserleri; Lozan Canton Müzesi, Viyana Modern Sanatlar Müzesi, Kopenhag Grafik Sanatlar Müzesi, Paris Modern Sanatlar Müzesi ve İstanbul Modern gibi müzelerde yer almaktadır. Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul ve Paris’te sürdürmektedir.

Rafet Arslan: 1972 İzmir doğumlu. Disiplinler arasında gezen ve hikâyeler anlatmayı seven bir sanatçı. Ütopya ve distopya gerilimini eserlerinin merkezinde tutar. Aynı zamanda yazar, müzisyen, küratör ve performans sanatçısdır, sürrealist kolaj çalışmaları bulunmaktadır. Arslan için, kolajlarında kullandığı montaj tekniği farklılıkların kesişebildiği, “uç” algısının kaybolduğu ütopyalar, yaşamaya değer hayatlar yaratmaktır. Bu amaçla sanatçı kağıt kolaj ile dijital imajı, sözcükler ile enstalasyonları yan yana kullanmaktan çekinmez. Gerçekliğin sınırsızca yeniden yaratılabildiği bir çağda farklı materyalleri vasıtasıyla imgenin ardında perdelenmiş hakikat kalıntılarını yoklar. Sürrealist Eylem Grubu ve Periferi Kolektif ile birlikte Yıkım 2011, Ubik Project, Gerçeklik Terörü, Howl gibi bir çok sergi, performans ve kolektif etkinliğin koordinasyonunda ve üretiminde yer almıştır.  Çağdaş Sanat Manifestoları (2010, 6:45 Yayınevi), Ziggurat Terbiyecisi (2015, Kült Neşriyat), Yıkımın Şafağında Philip K. Dick (2016, Sub Press), Kirli Çıkın (2019, Upas yayın) yayınlanmış kitaplarıdır.  

Ekrem Kahraman: 1948 Tarsus doğumlu. Tarsus Lisesi  ve İstanbul Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünden mezun. Ortaöğretim kurumlarında bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra hayatını tamamıyla sanatçı olarak sürdürmeye karar verdi. Yurtiçi ve yurtdışında 100’ün üzerinde kişisel sergi açtı; çok sayıda karma ve grup sergilerine katıldı. Ulusal ve uluslararası fuarlarda yer aldı. 16 resim ödülü kazandı. UPSD (Unesco AIAP'a bağlı Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği) tarafından“Yılın Onur Sanatçısı” seçildi (2016). 2. Artshow Sanat Fuarı’nda çağdaş sanata katkıları nedeniyle Mehmet Güleryüz ve Ergin İnan ile birlikte yılın sanatçısı ödülünü aldı (2019). Sanatı hakkında çok sayıda broşür, katalog ve kitap yayımlandı; dört belgesel film çekildi. Ulusal ve uluslararası özel ve kamu koleksiyonlarında resimleri bulunuyor. 

Plastik sanatlar alanında teorik yazılar yazdı. Yazıları Sanat Çevresi, Türkiye’de Sanat, Genç Sanat, Çekirdek Sanat, CEY Sanat, rh+ Sanat, Artist sanat  dergileri ve Bosphorus SANAT gazetesinde yayımlandı. 2007-2008 yılları arasında Sanatçının Atölyesi dergisini yayınladı. 2011 yılından itibaren Aydınlık Gazetesi'nde çağdaş sanat, sanatın ideolojisi ve ideolojinin sanatı, Çağdaş Sanat Müzeleri vb. üzerine köşe yazıları yayınladı.

YouTube üzerinden ilk gösterim. Katılmak için etkinlik başlangıç saatinde lütfen tıklayınız.

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır