Barış Çaylı Messina

Onur Öztürk

 

13 Eylül Pazartesi 19:30

Cellatlar ve Kahramanlar: Mafya Ruhunun Yüzyıllık İzleri

Onur Öztürk

Barış Çaylı Messina

Kitap Sohbeti

Metropolis, Eylül 2021'de yayımladıkları Gaetano Mosca'nın Mafya Nedir? adlı kitabına bir sunuş metniyle katkıda bulunan Barış Çaylı Messina'yla bir söyleşi düzenliyor.

İtalyan toplum bilimci ve bürokrat Gaetano Mosca, 1893 yılında Sicilya mafyası tarafından öldürülen Palermo Belediye Başkanı Emanuel Notarbartolo’nun anısına verdiği “Mafya Nedir?” başlıklı konferansta, "kötücül bir virüs" gibi yayıldığından söz ettiği mafya örgütlerinin yol açacağı sonucu şöyle betimliyordu: “Güçlünün zayıf üzerinde kurduğu baskı ve sıkı örgütlenmiş küçük azınlıkların, örgütsüz bireylerden oluşan büyük çoğunluk aleyhine uyguladığı despotik yönetim.”

Mosca’nın öngörüsü ne yazık ki geçtiğimiz yüzyıl kadar bugün için de geçerli. Bu söyleşide Mosca'nın Mafya Nedir? adlı kitabının Türkçe çevirisi için sunuş metnini kaleme alan Barış Çaylı Messina ile kitabın çevirmeni Onur Öztürk, "mafya ruhu" kavramı etrafında cellatların ve kahramanların geçmiş yüzyıldan günümüze devredilen hikâyelerine odaklanacaklar.

Dr. Barış Çaylı Messina: Bilkent Üniversitesi siyaset bilimi bölümünden lisans derecesini aldıktan sonra Hollanda’da Twente Üniversitesi’nde kamu yönetimi alanında yüksek lisans öğrenimini tamamlamış, doktorasını ise İtalya’da Camerino Üniversitesi’nde İtalyan sivil toplum örgütlerinin mafyayla mücadelesi üzerine yapmıştır. Misafir öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversiteler arasında Oxford, Rutgers, Palermo ve LUMSA bulunmaktadır. Violence and Militants: From Ottoman Rebellions to Jihadist Organizations başlıklı eseri 2019 yılında McGill-Queen’s University Press tarafından yayınlanan Messina, halen İngiltere’deki Derby Üniversitesi’nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapmakta ve Sicilya halkının mafyayla mücadelesini anlatan bir kitap projesi üzerine çalışmaktadır.

Onur Öztürk: Galatasaray Üniversitesi'nde sosyoloji ve siyaset bilimi öğrenimi gören Onur Öztürk, 2002 yılından bu yana çevirmen, editör ve yayıncı olarak yazı çizi işleriyle uğraşmaktadır.

Tek tık'la: Metropolis'in kitaplarını incelemek için lütfen yayınevinin dijital fuar alanımızdaki standını ziyaret etmeyi unutmayın!

Şenliği mobil cihazınızdan takip ediyorsanız Metropolis'in standı şurada.

 

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır