Özgür Kaymak

 

11 Eylül Cumartesi 19:30

Kısmet Tabii: İstanbul’un Gayrimüslim Toplumlarında Karma Evlilikler

Moderatör: Seçkin Erdi

Özgür Kaymak - Anna Maria Beylunioğlu

Kitap Sohbeti

İstos'un şenliğimizdeki bu ilk etkinliğinde, "İstanbul’un gayrimüslim toplumlarında karma evlilikler" konusunu, bu konuya odaklanan Kısmet Tabii kitabının iki yazarından dinleyeceğiz: Farklılıklarla bir arada yaşamak nasıl mümkün?

Farklı etno-dinsel gruplara ait “azınlıkların” geniş toplumdan bireylerle deneyimledikleri evlilikler/ilişkiler özel alanda azınlık olma halini kamusal alandan nasıl farklılaştırıyor? Kısmet Tabii… karma evliliklerin çok derinlerde gömülü olan toplumsal önyargıları, ayrımcılıkları sağaltmada, sınırları aşmada, farklılıklar arasında köprü kurmada ne derece işlevsel olduğunu, karma ailelerde hibrid kimliklerin ne tür pratikler aracılığı ile inşa edildiğini mercek altına almaktadır.

Özgür Kaymak: Lisans eğitimini Arizona State University'de ekonomi dalında almış, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi kadın çalışmalarında, doktorasını İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi'nde tamamlamıştır. Dr.Kaymak, Türkiyeli dini azınlıkları gündelik hayat sosyolojisi üzerinden ve toplumsal cinsiyet perspektifiyle ele alan iki kitap, çeşitli kitap bölümleri ve dergi makalelerinin de dahil olduğu yayınlar yapmıştır. Şuan İstanbul MEF Üniversitesinde "Gender and Society" dersi vermektedir

Anna Maria Beylunioğlu: Profesyonel şeflik eğitimi de almış bir sosyal bilimcidir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler üzerine lisans ve yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra doktora eğitimini İtalya’nın Floransa şehrindeki Avrupa Üniversitesi Enstitüsü’nün Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü’nde tamamlamıştır. Dr. Beylunioğlu, din-devlet işleri, din özgürlüğü ve Türkiyeli dini azınlıklar alanlarında iki kitap, çeşitli kitap bölümleri, dergi makaleleri ve fikir yazılarının da dahil olduğu geniş çapta yayınlar yapmıştır. Beylunioğlu, yemek kültürü ve gastro-diplomasi ile ilgili makaleler kaleme almakta (bunlardan bazılarına www.mutfaktakiakademisyen.com web sitesinden ulaşılabilir) ve İstanbul MEF Üniversitesi’nde "Yemek, Siyaset ve Toplum" ve “Din, Siyaset ve Toplum” dersleri vermektedir. Beylunioğlu son olarak Aralık 2020’de meslektaşı Dr. Özgür Kaymak ile istos yayınevi tarafından basılan Kısmet Tabii: İstanbul’un Rum, Yahudi ve Ermeni Toplumlarında Karma Evlilikler başlıklı kitabı kaleme almıştır.

Seçkin Erdi: 2003'ten bu yana muhtelih yayınevlerinde çalışmıştır. istos'un kurucularındandır.

Bu etkinliğe kapılarını açan Yesayan Salonu'na içten teşekkürlerimizle!

 

Tek tık'la: İstos'un kitaplarını incelemek için lütfen yayınevinin dijital fuar alanımızdaki standını ziyaret etmeyi unutmayın!

Şenliği mobil cihazınızdan takip ediyorsanız İstos'un standı şurada.

Ayrıca İstos'un kitap standını şenlik boyunca Kıraathane binasında ziyaret edebilir, yayınevinin sorumlularıyla tanışıp sohbet edebilirsiniz.

Yer: Yesayan Salonu. Aşılı, maskeli, mesafeli.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır