Didem Havlioğlu

Zeynep Uysal

Fatih Altuğ

22 Haziran Perşembe 19:00

Handbook on Turkish Literature

Moderatör: Fatih Altuğ

Didem Havlioğlu, Zeynep Uysal

Kitap Sohbeti

Zeynep Uysal ve Didem Havlioğlu ile editörlüğünü birlikte yaptıkları ve bu yıl Routledge tarafından yayımlanan Handbook of Turkish Literature derlemesini konuşuyoruz. Türkçe edebiyatın en eski dönemlerinden bugüne kadar uzanan ama kronolojik bir düzenden çok tematik ve çaprazlamasına yazılara yer veren bu derleme aracılığıyla İngilizce bilen okurlar Türkçe edebiyatın temel güzergâhlarına, meselelerine, imkânlarına ve gerilimlerine dair bir kılavuza kavuşmuş oluyor. Kitabın oluşum mantığı, yenilikçi edebiyat tarihçiliği tarzları, İngilizce konuşulan edebi ve akademik mecralarda Türkçe edebiyatın konumu gibi temalar etrafında dolaşarak Türkçe edebiyatın tarihi, coğrafi ve kültürel geçişkenliği de gündeme getirilecek.

Didem Havlioğlu: Osmanlı entelektüel kültüründe kadın ve toplumsal cinsiyet üzerine çalışan bir edebiyat tarihçisi. Türkçe ve İngilizce olarak çok sayıda makalesi yayınlandı. Mihri Hatun: Performance, Gender-Bending, and Subversion in Ottoman Intellectual History (2017) adlı kitabı, Osmanlı tarihinde eserleri el yazması nüshalarda günümüze ulaşan ilk kadın yazar olan Mihrî Hatun'u (yaklaşık 1460-1515) tanıtıyor ve onun çalışmalarını bağlamsallaştırıyor. Havlioğlu halen Duke Üniversitesi'nde Asya ve Orta Doğu Çalışmaları Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Zeynep Uysal: Boğaziçi Üniversitesi'nde modern Türk edebiyatı doçentidir. 2001-2003 yılları arasında Oxford Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü'nde misafir akademisyen olarak modern Türk edebiyatı dersleri verdi. 2006'da Masaldan Çağdaş Anlatıya: Muhayyelât-ı Aziz Efendi adlı eseri yayınlandı. 2011'de tarih-edebiyat ilişkisini konu alan Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar'ın editörlüğünü yaptı. Halit Ziya Uşaklıgil üzerine yazdığı son kitabı Metruk Ev, 2014 yılında yayımlandı. 

Fatih Altuğ: Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Yeni Yazı, Mizan, Kritik, Monograf dergilerinin yayın kurulunda yer aldı. Selim İleri’nin Kapalı İktisat’ı üzerine Kapalı İktisat Açık Metinkitabını yayımladı. Mehmet Fatih Uslu ile Tanzimat ve Edebiyat: Osmanlı İstanbul'unda Modern Edebi Kültür, Ebru Kayaalp ile Standartlar Nasıl İşler? kitaplarını derledi. Leylâ Erbil, Sevim Burak, Tomris Uyar, Orhan Koçak, Halid Ziya Uşaklıgil, Namık Kemal, Sait Faik Abasıyanık gibi edebiyatçılar hakkındaki makaleleri çeşitli dergi ve kitaplarda yer aldı. Koç Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde ders verdi. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır