Fatih Altuğ

Deniz Gündoğan İbrişim

11 Mayıs Perşembe 19:00

Feminist Eleştiri: Arayışlar ve Müzakereler

Moderatör: Fatih Altuğ

Gülhan Balsoy, Deniz Gündoğan İbrişim, Özlem Güçlü

Kitap Sohbeti

Demet Gülçiçek ve Emine Erdoğan’ın derlediği ve 2022’de Metis’ten çıkan Feminist Eleştiri: Arayışlar ve Müzakereler kitabından yola çıkarak gerçekleştirilecek bu söyleşide derlemenin yazarlarından Özlem Güçlü, Deniz Gündoğan İbrişim ve Gülhan Balsoy ile birlikte feminist eleştirinin imkânları sinema, edebiyat ve tarihle ilişkisi içerisinde tartışılacak. Osmanlı’nın sonundan insan-sonrasına, arzuhallerden hatıratlar, romanlar ve filmlere uzanan bir bağlamda yöntem meseleleri, özen göstermez tarzları, oyunbozanlık potansiyelleri ele alınacak. Bir yerde, tavırda, pozisyonda konumlanmanın, dünyayla ilişkimizi cinsiyetlendirmenin, farklı meşreplerden feminist eleştiriler icra etmenin imkânları ve dertleri birlikte keşfedilecek.

Özlem Güçlü: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. Doktorasını School of Oriental and African Studies, University of London, Medya ve Film Çalışmaları Merkezi’nde; yüksek lisansını Central European University, Cinsiyet Çalışmaları Bölümü’nde; lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Temsilin politikası, Türkiye sineması, sinemada cinsiyet ve cinsellik temsilleri gibi çalışma alanlarıyla birlikte, film çalışmaları ve hayvan çalışmaları kesişimine ilgi ve heyecan duyuyor. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli yayınlarda yer alan yazılarının yanı sıra Female Silences, Turkey’s Crises: Gender, Nation and Past in the New Cinema of Turkey (Cambridge Scholars, 2016) adlı kitabın yazarı ve Queer Tahayyül (Sel, 2013) adlı kitabın Sibel Yardımcı ile birlikte derleyenidir. Elif Akçalı ve Cüneyt Çakırlar’la birlikte yazdığı Mustang: Translating Willful Youth (Routledge, 2022) son kitabıdır.

Deniz Gündoğan İbrişim: İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Central European Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları bölümlerinde tamamladı. 2002-2014 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Doktora derecesini Washington Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden aldı. Araştırma ve ilgi alanları arasında travma ve bellek çalışmaları, postkolonyal teori ve roman, dünya edebiyatı, ekofeminizm ve çevreci beşeri bilimler bulunmaktadır. Sema Kaygusuz ile birlikte yazıp derlediği Gaflet: Modern Türkçe Edebiyatın Cinsiyetçi Sinir Uçları (2019) Metis Yayınları’ndan çıktı. Makaleleri European Review, The Journal of World Literature, Dibur, Varlık, Notos, Monograf, Birikim gibi dergilerde ve The Routledge Companion to Literature and Trauma; Animals, Plants, and Landscapes: An Ecology of Turkish Literature and Film; Subaltern Women’s Narratives; Mapping World Anglophone Studies; Bahçelerinde Yaz - Füruzan Edebiyatı Üzerine (YKY, 2021) ve Mesafeyi Aramak: 2010’lu Yılların Romanları Üzerine Yazılar (Metis, 2022) gibi kitaplarda yayımlandı. Halen Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, SU Gender Merkezi’nde Marie Skłodowska Curie Doktora Sonrası Araştırmacısı olarak çalışmaktadır.

Gülhan Balsoy: İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir. Doktorasını Binghamton Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yaptı. Geç Osmanlı doğum politikalarını incelediği doktora tezi The Politics of Reproduction in Ottoman Society, 1838-1900 (Routledge, 2013) adıyla basıldı. Türkçesi Kahraman Doktor İhtiyar Acuzeye Karşı: Geç Osmanlı Doğum Politikaları adıyla yayımlandı (Can, 2015). Çalışmaları arasında Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Emek Tarihi (İstanbul Bilgi Üniv. Yay., 2012) derlemesinde yer alan “Osmanlı Emek Tarihinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Okunması: Erken Yir- minci Yüzyılda Cibali Tütün Fabrikası”; International Journal of Middle East Studies’de yayımlanan “Crime, Gender, Sexuality: Female Villains in Late Ot- toman Crime Fiction” ve Middle Eastern Studies dergisinde yayımlanan “Haseki Women’s Hospital and the Female Destitute of Nineteenth-Century Istanbul” sayılabilir. Geç Osmanlı kadın ve toplumsal cinsiyet tarihi üzerine çalışıyor ve halihazırda on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı toplumunda toplumsal cinsiyet ve yoksulluk üzerine kitap çalışması yapıyor.

Fatih Altuğ: Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Yeni Yazı, Mizan, Kritik, Monograf dergilerinin yayın kurulunda yer aldı. Selim İleri’nin Kapalı İktisat’ı üzerine Kapalı İktisat Açık Metinkitabını yayımladı. Mehmet Fatih Uslu ile Tanzimat ve Edebiyat: Osmanlı İstanbul'unda Modern Edebi Kültür, Ebru Kayaalp ile Standartlar Nasıl İşler? kitaplarını derledi. Leylâ Erbil, Sevim Burak, Tomris Uyar, Orhan Koçak, Halid Ziya Uşaklıgil, Namık Kemal, Sait Faik Abasıyanık gibi edebiyatçılar hakkındaki makaleleri çeşitli dergi ve kitaplarda yer aldı. Koç Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde ders verdi. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır