Ümit Kurt

4 Ocak Salı 21:00

Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları

Moderatör: Ümit Kurt

Ayhan Aktar

Kitap Sohbeti

Ayhan Aktar’ın Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları kitabı ilk olarak 2012'de İletişim Yayınları'nca basıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nde gayrımüslimlere uygulanan ayrımcı politikalar üzerine bir temel kaynak, bir klasik olma niteliği taşıyan ve üst üste birçok baskı yapan bu kitap, 2021 sonlarında, bu kez genişletilmiş haliyle Aras Yayınları'nca okura sunuldu.

Yalnızca Cumhuriyet tarihini değil, 98 yıl sonra rejimin bugününü de doğru anlayabilmek açısından okunmasına, bilinmesine büyük ihtiyaç olan Varlık Vergisi uygulamasını ve  ona paralel Türkleştirme pratikleri üzerine, Ayhan Aktar'la tarihçi Ümit Kurt konuşuyor.

Ayhan Aktar: Sosyoloji ve tarih alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Ayhan Aktar Bilgi Üniversitesi öğretim üyesidir. 1990’lı yıllardan bu yana Türkiye’de devletin gayrimüslim azınlıklara yönelik politikalarıyla ilgili önemli çalışmalara imza attı, “Varlık Vergisi ve ‘Türkleştirme’ Politikaları”, “Türk Milliyetçiliği, Gayrimüslimler ve Ekonomik Dönüşüm”, “Aşkale - Erzurum Günlüğü (1943)” gibi kitaplar ve çok sayıda makale yayımladı. 

Ümit Kurt: ODTÜ’de lisans ve Sabancı’da yüksek lisans eğitiminin ardından 2016’da Clark Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Geç dönem Osmanlı ve Erken dönem Cumhuriyet tarihi, Ermeni Soykırımı, mikro/yerel tarih, modern Türk milliyetçiliği ve kolektif şiddet gibi konularda yerli ve uluslararası birçok dergi ve kitapta makaleleri yayımlandı. İletişim Yayınları’ndan “Türk’ün Büyük Biçare Irkı”: Türk Yurdu’nda Milliyetçiliğin Esasları (1911-1916), Kanunların Ruhu: Emval-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzini Sürmek (Taner Akçam ile birlikte) ve Antep 1915: Soykırım ve Failler kitapları yayımlandı. Kıyam ve Kıtal: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kolektif Şiddet (Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan Güney Çeğin ile birlikte) ve Türkiye’de Tarih ve Tarihçilik: Kavramlar ve Pratikler (Heretik Yayınları’ndan Doğan Gürpınar ile birlikte) isimli kitapları derledi ve Ermeniceden Türkçeye ve İngilizceye kitaplar tercüme etti. 2016-2017’de Harvard Üniversitesi’ne bağlı Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu. Halen The Van Leer Jerusalem Institute'a bağlı Polonsky Academy’de araştırmacı olarak çalışmakta ve Hebrew University of Jerusalem’de dersler vermektedir.

 

 

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır