İnci Özkan Kerestecioğlu

16 Aralık Çarşamba 21:00

Osmanlı’dan Cumhuriyete Türkiye’de Milliyetçilik ve Feminizm İlişkisi: İhtilaflar ve İttifaklar

İnci Özkan Kerestecioğlu

Ne Mutlu Eşitim Diyene

Milliyetçilik projeleri milli kimlikleri inşa ederken, cinsiyet kimliklerini ve cinsiyet ilişkilerini düzenleyici bir işlev görür. Toplumsal cinsiyet rejimlerini yeniden kuran etkisiyle milliyetçilik ve feminizm arasında kimi zaman ittifaklara kimi zaman ihtilaflara neden olan bir ilişki vardır. Bu konuşmada İkinci Meşrutiyet ve Erken Cumhuriyet dönemi kadın hareketinin milliyetçi projelerle organik bağlarına dair örneklere ve bu bağın zaman zaman kendini açığa çıkaran çatışmalı yanlarına değinildikten sonra, 1980’lede ortaya çıkan bağımsız feminist hareketin, Kemalist cumhuriyete ve onun kadın politikalarına yönelik eleştirel tutumuna rağmen, nasıl olup da milliyetçi motifleri taşımaya devam ettiği tartışılacak; Kürt feminist hareketinin ortaya çıkışıyla birlikte yaşanan çatışmalar, yüzleşmeler ve dönüşümler değerlendirilecektir. Konuşmada Kürt feminizminin Türk feminizminin milliyetçiliğine yönelik güçlü eleştirilerinin yanında, Kürt feminizminin Kürt milliyetçiliği ile ilişkisi de çatışan ve uzlaşan boyutlarıyla ele alınacaktır. 

İnci Özkan Kerestecioğlu: ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 1988 yılında mezun oldu. 1998 yılında Söylem ve Olgu Olarak Ulusçuluk konulu teziyle İstanbul Üniversitesi’nden doktora derecesini, 2009’da Siyasal Düşünceler alanından doçentlik ünvanını aldı.  1990’da araştırma görevlisi olarak girdiği İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’ndan, 2017’de emekli oldu. Milliyetçilik kuramları ve feminizm başlıca ilgi alanlarıdır. Türkiye’de feminist hareket, milliyetçilik ve toplumsal cinsiyet ilişkisi, Türkiye’de siyasal düşünce konularına ilişkin çeşitli kitap ve dergilerde ulusal ve uluslararası makaleleri bulunmaktadır.  

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır