Ahmet Kuyaş

12 Ekim Pazartesi 21:00

Türk Ulusçuluğunun Tarihî Kökenlerine İlişkin Bazı Tespit ve Görüşler

Ahmet Kuyaş

Ne Mutlu Eşitim Diyene

Türk ulusçuluğu başlangıç aşamasında Sünnî İslâm temelinde dile getirildi. II. Meşrutiyet’te Batı düşmanlığı ve I. Dünya Savaşı’ndan sonra da antiemperyalizm bu ulusçuluğun belirgin vasıfları haline geldi. Eğitim dizgemize egemen olmuş bu özellikler, yoğunluklarında zaman zaman düşüşler görülse de, bugün de kendilerini belli ediyorlar.

"Ne Mutlu Eşitim Diyene" konferans serimizin ikincisinde, Ahmet Kuyaş Türk milliyetçiliğinin bu iki belirgin vasfının izlerini sürecek.

Ahmet Kuyaş: Haute-Bretagne Üniversitesi’nden tarih lisansı ve McGill Üniversitesi’nden tarih doktorası aldı. Princeton Üniversitesi’nde okutmanlık ve Mount Holyoke College’da öğretim üyeliği yaptı. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğretim üyeliğinden 2019'da emekli oldu. Geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet tarihleri genel ilgi alanı.

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır