Irvin Cemil Schick

30 Kasım Pazartesi 21:00

Kemalizm, Şarkiyatçılık, Garbiyatçılık

İrvin Cemil Schick

Ne Mutlu Eşitim Diyene

Türk milliyetçiliğinin kuruluşunda önemli rol oynayan şarkiyatçılığın ve onun aynadaki aksi olarak görülebilecek garbiyatçılığın bir kapalılık, bir dışlama fikri üzerine temellendiğini örnekleriyle ele alan İrvin Cemil Schick, milliyetçilik de toplumlar arasında etnik kökene dayalı aşılmaz duvarlar olduğunu varsayar, diyor: “Milliyetçilik, şarkiyatçı ve garbiyatçı düşünce için gerekli değildir gerçi, ama yeterlidir, Türkiye’de olduğu gibi.”

İrvin Cemil Schick: İstanbul’da doğdu, İngiliz Erkek Okulu ve Robert Kolej’den sonra öğrenimine ABD'de devam etti, Massachusetts Institute of Technology’den matematik doktorası aldı. Uzun yıllar orada kaldı, araştırma-geliştirme alanında çalıştı, üniversitelerde ders verdi. Türkiye’ye döndükten sonra üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı. Halen EHESS’te (Paris) tarih dalında ikinci doktorasını tamamlamaya çalışıyor. Çeşitli dillerde yayımlanmış birçok telif ve derleme kitabı var. İlgi alanları (İslam dünyası bağlamında) kitap sanatları, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, batınî ilimler ve insan-hayvan ilişkileri.

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır