Mesut Yeğen

4 Kasım Çarşamba 21:00

Türklük Daireleri ve Kürtler

Mesut Yeğen

Ne Mutlu Eşitim Diyene

"Ne Mutlu Eşitim Diyene" konferansları Mesut Yeğen'le devam ediyor.

Yeğen'in Türk milliyetçiliğinin Kürtler ve Kürt meselesine bakışının nasıl şekillenip değiştiğine odaklanan bu konuşma ve makalesinde iki ana tez öne sürülüyor:

  1. Türkiye’de devlet, siyasi aktörler ve yurttaşların büyük kısmınca benimsenen ‘ana akım’ Türk milliyetçiliği nazarında Türklük sabit ve tekdüze değil, hareketli ve kademeli olmuştur.
  2. Diğer Türk-olmayanlar gibi Kürtlerin de Türklükle mesafesi zamanla değişmiş, Cumhuriyetin kuruluşunda Türklüğe yakın bir yerde konumlandırılan Kürtler giderek Türklüğün kıyılarında görülmeye başlamıştır.

Mesut Yeğen: 1964 Siverek doğumlu. Ankara Atatürk Lisesinden mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden lisans (1986) ve yüksek lisans (1989), Essex Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden doktora (1994) derecesini aldı. Anadolu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Kürt Tarihi dergisinin editörlüğünü yapmaktadır. Milliyetçilik, Vatandaşlık ve Kürt meselesi üzerine çalışıyor. Yayımlanmış kitapları: Devlet Söyleminde Kürt Sorunu (İletişim, 1999), Müstakbel Türk’ten Sözde Vatandaşa: Cumhuriyet ve Kürtler (İletişim, 2006), Son Kürt İsyanı (İletişim, 2011), İngiliz Belgelerinde Kürdistan (Dipnot, 2012), Kürtler Ne İstiyor: Kürdistan'da Etnik Kimlik, Dindarlık, Sınıf ve Seçimler (İletişim, 2016) (Uğraş Ulaş Tol ve Mehmet Ali Çalışkan'la birlikte).

 

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır