Foti Benlisoy

11 Aralık Cuma 21:00

Türk Milliyetçiliğinin "Kök Ötekileri"

Foti Benlisoy

Ne Mutlu Eşitim Diyene

Foti Benlisoy bugün ilk gösterimini yapacağımız konuşmasını ve konuşmaya temel oluşturan makalesini şöyle özetliyor:

Rumlar, Ermeniler ve sair gayrimüslim ahali, Türk milliyetçiliğinin adeta bir “kök-ötekisi” konumundadır. Türk ulusal kimliğinin inşa süreci gayrimüslim ahaliyle, bilhassa Rum ve Ermenilerle bir çatışma sürecine denk düşmüş ya da öyle deneyimlenmiş olduğundan bu topluluklar Türk ulusal kimliğinin kök ya da baş ötekisi olarak arketipik bir konum kazanmışlardır. Türk milliyetçiliği bu anlamda bir "millet-i hâkime reaksiyonu" ürünüdür ve onun bu dinsel içeriği günümüze has bir yenilik değildir. Kısacası Müslüman milliyetçiliği Türk milliyetçiliğinin kuruluş momentine damgasını vurmakla kalmamış bazı zaman aralıklarında talileşmekle birlikte hâkim milliyetçilik formu olarak (elbette değişip dönüşerek) bugüne kadar gelmiştir.     

Foti Benlisoy: 1976 İstanbul doğumlu. Fener Rum Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Lisansüstü çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesinde Türk Ortodoks Kilisesi ve Papa Eftim teziyle, Doktorasını ise aynı üniversitede Küçük Asya seferinde Yunan askerlerin ideolojik tutumlarıyla ilgili çalışmasıyla tamamladı. Uzun zamandan beri çevirmen ve editör olarak birçok yayınevi ve dergiyle çalışmaktadır.

 

 

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır