İştar Gözaydın

9 Kasım Pazartesi 21:00

“Ne mutlu eşitim diyene” mi? Yok canım, Türkiye’de din, milliyetçilik ve haklardan bahsediyoruz…

İştar Gözaydın

Ne Mutlu Eşitim Diyene

Siyasal yapısı, ulus olarak adlandırılan muhayyel cemaatler üzerine kurulan modernite süreçlerinde din kurumu hep bir tür rakip olarak görüldü. Din esaslı bir cemaat yerine, milliyetçilik tutkalıyla bir arada olmayı tahayyül eden pek çok ulus-devlet gibi Türkiye Cumhuriyeti de, din kurumunu kontrolü altında düzenleyen hukuki ve siyasi tercihler kullandı. Bu anlayış, doğal olarak kendi resmî din bilgisini üretmeyi ve doktrine etmeye çalışmayı da içermekteydi. Sonuç, resmî kabulün dışında kalan her inancın ve yorumun, kâğıt üzerinde mevcut din ve vicdan özgürlüğü düzenlemelerine karşın, hak ihlalleri ve ayrımcılık pratiklerine maruz kaldığı bir tarih oldu; bu süreç halen de bütün hoyratlığıyla sürmekte…

İştar Gözaydın, "Ne Mutlu Eşitim Diyene" konferans serisine milliyetçiliğin dinle ilşkisine bakan bir konuşmayla katılıyor. 

İştar Gözaydın: 1959 İstanbul doğumlu. Ortaöğrenimini Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nde; lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde; lisansüstü çalışmalarını, kazanmış olduğu Fulbright bursu ile, Georgetown University ve New York University School of Law’da tamamladı. 1983'te başladığı akademik kariyerinde 1992’de doktor, 1997’de doçent, 2006’da profesör ünvanlarını aldı. İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve Gediz Üniversitesi'nde  kadrolu; Boğaziçi ve Sabancı Üniversitelerinde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yaptı. London University Birkbeck College ve London Metropolitan University’de de konuk öğretim üyesi olarak bulundu. 2017 Oslo Üniversitesi, Lisl and Leo Eitinger İnsan Hakları Ödülü’ne layık görüldü. Kurucuları arasında yer aldığı Açık Radyo’da 1995’ten bu yana müzik ve hukuk konulu programlar hazırlayıp sunuyor. Aralık 2017’den beri Medyascope’da, ulusal ve uluslararası siyasetin bir grup kadın tarafından değerlendirildiği haftalık Femfikir programının katılımcıları arasında. 2018 Ekim’inden beri Gergedan Kitapevi’nde uzun soluklu seminerler dizisini sürdürüyor.

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır