6 Haziran Salı 21:00

Gerçek Olabilecek Kadar Korkunç Şeylerin Mizahı Üzerine

Esra Gökçe Şahin

Deprem Konuşmaları

Hayata ve topluma dair meseleleri mizahla ele almak alışılagelmiş bir yaklaşımdır. Üstelik mizah herzaman kıldan ince ve kılıçtan keskin diyebilecek kadar eleştirel de değildir. Mevcut şartların gerçekliği altında ezilmemek, hayata tahammül edebilmek için de güleriz. Son aylarda yaşadığımız doğal afetler ve yıkımlar benim, “gerçek olabilecek kadar korkunç şeylerin mizahı” diye adlandırdığım, ancak kahkahayla geçiştirilebilecek ürkme ve ürperme halini yeniden hayatın merkezine getirdi. 

Geleneksel Japon komedisi rakugo ve onu besleyen folklorik hikâyelerdeki korku unsurları ve mizahı inceleyeceğimiz bu sohbette, Japonya’daki depremler ve nükleer felaketlerin mizahçıların gözüyle nasıl yorumlandığından bahsedeceğiz. Devamında ise, o zor ve ağır soruyu sorup, büyük bir felaketin ardından ne zaman ve nelere gülebileceğimize dair ihtimalleri tartışıcak, bu ihtimaller ışığında, durumun aciliyetinin hangi imgelerle tezahür edebileceğine dair yorumları paylaşacağız.

"Gerçek Olabilecek Kadar Korkunç Şeylerin Mizahı Üzerine" başlıklı bu söyleşiyi izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=MEa3-avsJIM

Esra Gökçe Şahin: Lisans üstü eğitim bursuyla gittiği Tokyo Üniversitesi’nde Japonya’daki öncü feministlerden Chizuko Ueno’nun seminerlerine katılarak toplumsal cinsiyet üzerine çalıştıktan sonra Harvard Üniversitesi’nde sosyal antropoloji ve sinema dallarında doktora yaptı. Doktora tezinde, geleneksel Japon komedisi rakugo mizahı üzerinden, toplumsal bellek, teknoloji ve gelecek algısı gibi konuları inceledi. Bu konularda Türkçe ve İngilizce yayınları bulunmakta.

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır