13 Nisan Perşembe 19:00-21:00

Kent nasıl oluşur, nasıl okunur ?

Murat Güvenç

Deprem Konuşmaları

Depremin  bireyler arası ilişki ağları, beşeri olmayan nesnelerle kurulan bağlantı kalıplarını üzerindeki olumsuz etkileri gündemde ağırlıklı yer tutmaz. Oysa  gayrı-maddi kent mirasındaki hasarlı yapı çevredeki kadar kolay onarılamaz. Kaldı ki, travma ardından  “keşfedilen” gayrı maddi kentsel mirasın geri kazanımı ne yazık ki çoğu kez pek mümkün değildir.  

Konuşmada coğrafi “mevkilere” “yer” niteliği kazandıran  toplumsal pratik veya performanslar, ağlar şehirciliği bakış açısından  ele alınmakta, “yitirilenin yüceltme”, yerine belgelemeyi, beyhude bir kent diasporası  yerine, birliktelikleri,  katılımcı pratiklerle yeniden tasarlamanın önemi vurgulanmaktadır. 

"Kent nasıl oluşur, nasıl okunur?" başlıklı bu söyleşiyi izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=TLDV6hRJ-NM&t=10s

Prof. Dr. Murat Güvenç: Kadir Has Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma, Mimarlık ve Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı öğretim üyesi ve İstanbul Çalışmalar Merkezi Müdürü olarak görev yapan Murat Güvenç, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans dereceleri alan Murat Güvenç, İstanbul’un sanayi coğrafyası üzerindeki doktora çalışması ile ODTÜ Mustafa Parlar Tez Ödülü’nü almıştır. 2005’te İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’na dahil olmuş, 2006–2011 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak kent sosyolojisi ve veri çözümleme dersleri vermiştir. Veri görselleştirme, kent coğrafyası, sosyolojisi ve kurum tarihi konularında yayımlanmış eserleri vardır. 

 

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır