6 Mayıs Cumartesi 15:00-17:00

Son 10 Yıllık Planlamada Hatay

Zehra Güngördü

Deprem Konuşmaları

Bir büyükşehir olması ve Suriye'den aldığı göç sebebiyle Hatay'ın oldukça kırılgan bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bölgede yaşanan pek çok sorunun temelinde bölgenin planlamasındaki eksiklikler yatmaktadır. Bu on yıllık kesitte ilde olup bitenlerle deprem konusu beraber ele alınacak.

"Son 10 Yıllık Planlamada Hatay" başlıklı bu söyleşiyi izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=zYEr21Onajg

 

Zehra Güngördü: 2021 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde doktora eğitimini tamamlamış, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde akademisyendir. Aynı zamanda 2019 yılından beri TEMA Vakfı Hatay İl Temsilcisi, 2018 yılından beri Şehir Plancıları Odası İl Temsilci Yardımcısıdır. Çalışma Alanları: Göç, Kent Kimliği, İklim Krizi'dir.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır