Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek

Seval Şahin

 

27 Mayıs Perşembe 21:00

İki Kilise Arasında Bînamaz: Evangelinos Misailidis’in Temaşa-i Dünya’sı

Moderatör: Seval Şahin

Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek

Edebiyat Tarihi Konuşmaları

1871-1872 tarihlerinde Evangelinos Misailidis tarafından Yunan harfli Türkçe (Karamanlıca) olarak yazılmış olan Temaşa-i Dünya ve Cefakâr u Cefakeş içerdiği türsel ve söylemsel çeşitlilik ve sunduğu yeni anlatım olanaklarıyla, on dokuzuncu yüzyılın çokkültürlü Osmanlı dünyasını ve edebiyatını anlamamızda yol gösterici bir konumda. Uzmanından dinliyoruz!

 

Dr. Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek: Doktora çalışmasını ilk Türkçe romanlardan biri olan (Karamanlıca) Temaşa-i Dünya ve Cefakâr u Cefakeş (1871-1872) üzerine Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. 2009’dan beri Kadir Has Üniversitesi’nde Türkçe dersleri koordinatörü olarak görev yapıyor Türkçe edebiyat ve eleştirel okuma ve yazma üzerine dersler veriyor. Çalışma alanları 19. yüzyıl Yunan harfli Türkçe edebiyatı (Karamanlıca), Osmanlı-Rum edebiyatı, Osmanlı azınlık edebiyatları, mübadele edebiyatı, Yunanca edebiyat (30 Kuşağı yazarları), tefrika roman, yenidenyazım, metinlerarasılık, toplumsal cinsiyet çalışmaları.

Seval Şahin: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi. Edebî biçimlerin sosyolojisi, polisiye edebiyat ve edebiyatta gündelik hayat üzerine çalışmalar yapmaktadır. Açık Radyo’da “Günün ve Güncelin Edebiyatı” başlıklı bir program hazırlamakta ve sunmaktadır. Peyami Safa’nın Server Bedi Külliyatı ve Yakup Kadri külliyatının eleştirel basımları üzerine çalışmaktadır. Bağlam yayınlarından "Edebiyatın İzinde" serisi üst başlığı ile yayınlanan kitapların editörlerindendir. Yayımlanmış kitapları: Kültürel Sermaye, Kibar Hırsız ve Şehir (2011); Tanpınar’da Oyun (2013); Cinai Meseleler -Osmanlı-Türk Polisiye Edebiyatında Biçim ve İdeoloji- (2017); Talih, Tesadüf ve İrade -Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romancılığı Üzerine Düşünceler- (2019).

Çevrimiçi. Zoom linki ve Webinar ID ile katılıma açık.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır