Seval Şahin

Didem Ardalı Büyükarman

26 Nisan Pazartesi 21:00

Polisiyenin Bilinmeyen Kadın Yazarları II: Nihal Karamağaralı veya Müzehher Vâ-nû

Moderatör: Seval Şahin

Didem Ardalı Büyükarman

Edebiyat Tarihi Konuşmaları

Gazeteci, çevirmen, oyun yazarı Müzehher Vâ-nû’nun, Nihal Karamağaralı müstear ismi ile kaleme aldığı polisiyelerini konuşacağız bu akşam. Vâ-nû'nun bu polisiyelerinin ve tefrikada kalmış diğer eserlerinin Türkiye’de polisiye yazın ve kadın yazarlar hakkında bize neler söylediğine bakacağız.

 

Didem Ardalı Büyükarman: 1972 İstanbul doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi. Edebiyatın merkezi kadar çeperi ile de ilgilenen araştırmalar yapıyor. Edebiyat ve gündelik hayat, Türkçede polisiye ve Yakup Kadri külliyatının eleştirel basımları üzerine çalışıyor. Bağlam yayınlarından "Edebiyatın İzinde" serisi üst başlığı ile yayımlanan kitapların editörlerindendir.

Seval Şahin: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi. Edebî biçimlerin sosyolojisi, polisiye edebiyat ve edebiyatta gündelik hayat üzerine çalışmalar yapmaktadır. Açık Radyo’da “Günün ve Güncelin Edebiyatı” başlıklı bir program hazırlamakta ve sunmaktadır. Peyami Safa’nın Server Bedi Külliyatı ve Yakup Kadri külliyatının eleştirel basımları üzerine çalışmaktadır. Bağlam yayınlarından "Edebiyatın İzinde" serisi üst başlığı ile yayınlanan kitapların editörlerindendir. Yayımlanmış kitapları: Kültürel Sermaye, Kibar Hırsız ve Şehir (2011); Tanpınar’da Oyun (2013); Cinai Meseleler -Osmanlı-Türk Polisiye Edebiyatında Biçim ve İdeoloji- (2017); Talih, Tesadüf ve İrade- Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romancılığı Üzerine Düşünceler- (2019).

Katılmak için etkinlik başlangıç saatinde linke tıklayınız. 

Zoom Webinar ID: 936 5572 4115

Çevrimiçi. Zoom linki ve Webinar ID ile katılıma açık.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır