Ömer Erdem

Haydar Ergülen

Şeref Bilsel

18 Aralık Salı 19:00

2018’de Şiirde Neler Oldu?

Ömer Erdem – Haydar Ergülen – Şeref Bilsel

Şiir Gecesi

Ömer Erdem: Bozkır Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Arkadaşlarıyla Kaşgar dergisini kurdu. Dokuz şiir kitabı çıkardı. Şair-yazar.

Haydar Ergülen: 1956’da Eskişehir’de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. Anadolu Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. İstanbul'da reklam yazarlığı yaptı. Anadolu Üniversitesi'nde yayımcılık, reklamcılık ve Türk Şiiri dersleri verdi. Şair-yazar. İstanbul’da yaşıyor. Nar’ın babası.

Şeref Bilsel: Dar Zaman Rivayetleri, Mağmada Kış Mevsimi, Mecnun Dalı şiir kitaplarıyla kendi kişiliğini oluşturdu. Eğitmenlik yapıyor, genç şairlere kılavuzluk ediyor.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır