Cevdet Karal

Ömer Erdem

20 Kasım Salı 19:00

Yeni Bir Şiir Kitabını Açmak

Ömer Erdem – Cevdet Karal

Şiir Gecesi

Görünmezliğiyle dolduran her yanı

Ve öylece bırakan insanı, ey Tanrı,

En acı meyvelerin çekirdeğindeyiz

Bize genişlik, içindeyiz

Her birimizde ayrı kılıklara giren

Bu ben dediğimiz şeyin

 -- Cevdet Karal

 

“biz akdeniz sütüyüz biz çölde çaresiz gölgeyiz
biz yetimin sızlayan dişi
peynirin şiiri, zeytinin zerdüştüyüz
diyoruz, anlamıyorlar

içimiz ne deri ne kemik ne de metal
kulak uçlarımız vurulmuş ceylan diyoruz
bizi anlamıyorlar”

-- Ömer Erdem

 

Cevdet Karal: Trabzon, Of’da doğdu. İletişim ve reklam sektöründe çalıştı. Kaşgar dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Cesedi Nereye Gömelim, Uzun Sürdü Hazırlığım ve son kitabı Alışveriş Listesi’nin şairi.

Ömer Erdem: Bozkır Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Arkadaşlarıyla Kaşgar dergisini kurdu. Dokuz şiir kitabı çıkardı. Şair-yazar.

 

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır