Ömer Erdem

5 Şubat Salı 19:00

Dünyanın Dili, Şiirin Dili

Ömer Erdem

Bejan Matur

Şiir Gecesi

Bugünün dünyasında şairin dili nereye, şiirin dili nereye gidiyor? Bu bir buluşma mı yoksa doğal bir parçalanma mı? Anadil, şiir yazılan dil ile nasıl birleşiyor? Nasıl ayrışıyor? Şiirin bir yandan estetik dil olma özelliği, dünyaya açılmasında ne tür zorlukları ve imkânları barındırıyor? Şiirleri onlarca dünya diline çevirilen Bejan Matur ile içerden dışarıya doğru bir konuşma...

Bejan Matur: Maraş'ta doğdu. Ortaokul ve liseyi Antep'te okudu. Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Fakülte yıllarında yaşadığı gözaltı ve cezaevi deneyimi hukuka olan inancını sarstığı için avukatlık mesleğini bırakıp edebiyata yöneldi. Yaşadığı toplumun sorunlarını ve bireyin trajedisini Türkçe edebiyatta aşina olunmayan yeni bir yaklaşımla dile getirdi. Politik terminoloji kullanmadan politik olmayı başaran bir şiir yazdı. Ödüller aldı. Dokuzu şiir olmak üzere toplam 10 kitap yayımladı. Yurtdışında Çin’den Meksikaya, İsveç’ten, Endonezya’ya şiirleri 27 dile çevrildi. Hâlen Londra İstanbul arasında yaşıyor.

Ömer Erdem: Bozkır Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Arkadaşlarıyla Kaşgar dergisini kurdu. Dokuz şiir kitabı çıkardı. Şair-yazar.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır