Mesut Varlık

 

 

 

12 Şubat Pazartesi 19:00

Yaşasın Polisiye, Yaşasın Cumhuriyet “Ama”

Erol Üyepazarcı

Moderatör: Mesut Varlık

Kitap Sohbeti

Edebiyat tarihimizin kaynak isimlerinden biri: Erol Üyepazarcı. Polisiye okumayı sevenler, Erol Üyepazarcı’nın yayımlandığı anda alanında kült haline gelen ve güncellenmiş baskısı yeni yayımlanan Korkmayınız Mister Sherlock Holmes! – Türkiye’de Polisiye Romanın 140 Yıllık Öyküsü (1881-2021) ve ardından gelen, edebiyat tarihçiliğimizde ufuk açan çalışması Unutulanlar, Hiç Bilinmeyenler ve Bilinmek İstemeyenler meraklılarının kitaplıklarının olmazsa olmazları arasında. Cumhuriyet’in 100. yılı vesilesiyle hazırlanan kitaplar arasında ise Erol Üyepazarcı’nın hazırladığı Yaşasın Cumhuriyet Ama... kitabı bu kez de tarihyazımı alanında geniş okur kitlelerine ilk kez Cumhuriyet’in ilanı döneminde Cumhuriyet’in nasıl karşılandığının dökümünü sunuyor. Mesut Varlık, Türkiye’nin sayılı edebiyat koleksiyonerlerinden yazar Erol Üyepazarcı’yla arşivlik bir sohbet gerçekleştirecek.

Erol Üyepazarcı: 1938 yılında İstanbul’da doğdu, Pertevniyal Lisesi’ni ve 1962 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’ni bitirdi. Uzun yıllar Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda uzman ve daha sonra kredi ve yatırımlardan sorumlu üst yönetici olarak çalıştı. 1995 yılında emekli oldu. Bibliyofili ile bibliyomani arasındaki ince çizgide yalpalayan bir kitap meraklısı olarak geç Osmanlı tarihi, erken cumhuriyet dönemi, polisiye roman, popüler Türk romanı ve astronomi ilgilendiği konular olarak ortaya çıktı. II. Mahmud’un İstanbul’u (1992), Kandilli-Vaniköy-Çengelköy - Mekânlar ve Zamanlar (1993), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın Öyküsü (1995), Korkmayınız Mister Sherlock Holmes -Türkiye’de Polisiye Romanın 125 Yıllık Öyküsü (2008) kitaplarını yazdı, son kitabıyla 2009 yılı Memet Fuat Ödülü’nü kazandı.

Mesut Varlık: 1980, İstanbul doğumlu. Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünden ve Kültürel İncelemeler lisansüstü programından mezun oldu. İletişim Bilimleri doktora çalışmasını sürdürüyor. 25 yıllık editörlüğü sırasında her tür ve çeşitten kitabın editörlüğünü yaptı, birçok derginin yayın kurulunda yer aldı; söyleşileri, eleştiri yazıları, şiirleri, çevirileri birçok dergi ve kitapta yayımlandı. Türkiye’nin ilk kültürel incelemeler dergisi KÜLT’ün ve yaşama kültürü dergisi ONS’un kurucusu, yayın yönetmeniydi. F. Jameson’ın Siyasal Bilinçdışı (Yavuz Alogan’la) dâhil çevirisini üstlendiği bazı kitaplar bulunuyor. Açık Radyo’da çeşitli programlar hazırlayıp sunmaya devam ediyor. Axis Yayınları’nın “LitEra” dizisinin yayın yönetmenliğini sürdürmekte.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır