Nuray Mert

Polat S. Alpman

18 Ocak Perşembe 19:00

Cumhuriyet Tarihini Yeniden Okumak

Nuray Mert

Moderatör: Polat S. Alpman

Kitap Sohbeti

Nuray Mert’in derlediği Cumhuriyet tarihine ilişkin okumaların eleştirisini ve bunların ideolojik ve politik temellerini ele alan Cumhuriyet Tarihini Yeniden Okumak isimli kitabı konuşmak için Nuray Mert ve Polat Alpman ile buluşuyoruz.

Türkiye’de resmi tarih okuması ve Kemalist tarih yazımcılığı ile sol liberal ve İslamcı-muhafazakâr Cumhuriyet tarihi okumalarının eleştirisi, Türkiye’deki siyasal gelişmeleri ve yönelimleri anlamak için bir başlangıç noktası olabilir mi, Kemalist tarih anlatısını aşmak ya da onunla hesaplaşmak için yeniden yazılan Cumhuriyet tarihinin bir asırlık bakiyesine ilişkin eleştirilerden bugüne kalan ne oldu, Lozan, hilafet, antisemitizm, sosyalizm, feminizm ve post-post Kemalizm tartışmaları gibi Cumhuriyet tarihini okurken başlı başına tartışma konusu olan bu ve benzeri soruları müzakere etmek için bir araya geliyoruz.

Nuray Mert: Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Tarih bölümlerinde lisans eğitimi alan Mert, aynı üniversitenin Tarih bölümünde yüksek lisansını, Siyaset Bilimi bölümünde de doktorasını tamamladı. Kitapları şunlardır: Laiklik Tartışmasına Kavramsal Bakış (1994), İslam ve Demokrasi: Bir Kurt Masalı (1998), Hep Muhalif Olmak (2001), Merkez Sağın Kısa Tarihi (2007), Batı İslam'ı Çok Sevmişti: Batı'nın İslam Siyasetleri (2022).
 
Polat S. Alpman: Yalova Üniversitesi, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü öğretim üyesidir. Lisans eğitimini sosyoloji alanında tamamladıktan sonra eğitim bilimleri ve sosyoloji üzerine yüksek lisans derecesi aldı. İstanbul'daki Kürt işçi sınıfı üzerine doktorasını 2015 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyoloji bölümünde tamamladı. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de doktora sonrası çalışmalar yaptı. Başlıca ilgi alanları ayrımcılık, milliyetçilik, İslamcılık, sınıf, göç ve kentleşmedir. Çalışmalarından bazıları şöyledir: Esmer Yakalılar, (İstanbul: İletişim, 2016); Cumhuriyet Döneminde Sol: Sol Kemalizm ve Sosyalist Hareketler, der. N. Mert, (İstanbul: Alfa, 2023); Liberal Populism and Capital-Owning Class in Turkey, der. A. Celem, P. Akcagun, (Berlin: Peter Lang, 2019); Working on Communities under the Political Domination, der. B. Baser, M. Toivanen, (Londra: Rowman – Littlefield, 2018).

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır