Ahmet Kuyaş

Mesut Varlık

21 Ocak Pazar 21:00

İlerici Cumhuriyet

Ahmet Kuyaş

Moderatör: Mesut Varlık

Tarih Konuşmaları / YouTube gösterimi

Kasım 1924'te kurulup Haziran 1925'te kapatılan, Cumhuriyet'in ilk "muhalefet" partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası neden kuruldu ve neden kapatıldı? Yedi aylık muhalefetin bedelleri neydi? Ahmet Kuyaş Hocamızla, İzmir Sukastı'na dek uzanan bir "muhalefet" hikâyesine odaklanacağız. 

Ahmet Kuyaş ile Mesut Varlık'ın moderasyonuyla 2023'te başlayan Nutuk ve 100. Yıl serisinin ardından, bu yeni sezonumuzda Ahmet Kuyaş ile Cumhuriyet tarihinin pek konuşulmayan, az bilinen ama Cumhuriyet tarihini anlarken gözden kaçırmamamız gereken müstakil başlıklarla devam ediliyor. 

Ahmet Kuyaş: Haute-Bretagne Üniversitesi’nden tarih lisansı ve McGill Üniversitesi’nden tarih doktorası aldı. Princeton Üniversitesi’nde okutmanlık ve Mount Holyoke College’da öğretim üyeliği yaptı. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğretim üyeliğinden 2019'da emekli oldu. Geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet tarihleri genel ilgi alanı.

Mesut Varlık: 1980, İstanbul doğumlu. Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünden ve Kültürel İncelemeler lisansüstü programından mezun oldu. İletişim Bilimleri doktora çalışmasını sürdürüyor. 25 yıllık editörlüğü sırasında her tür ve çeşitten kitabın editörlüğünü yaptı, birçok derginin yayın kurulunda yer aldı; söyleşileri, eleştiri yazıları, şiirleri, çevirileri birçok dergi ve kitapta yayımlandı. Türkiye’nin ilk kültürel incelemeler dergisi KÜLT’ün ve yaşama kültürü dergisi ONS’un kurucusu, yayın yönetmeniydi. F. Jameson’ın Siyasal Bilinçdışı (Yavuz Alogan’la) dâhil çevirisini üstlendiği bazı kitaplar bulunuyor. Açık Radyo’da çeşitli programlar hazırlayıp sunmaya devam ediyor. Axis Yayınları’nın “LitEra” dizisinin yayın yönetmenliğini sürdürmekte.

YouTube ilk gösterimi.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır