Ahmet Soysal

10 Mayıs Çarşamba 19:00

Mutlağın Titreşimleri: Fichte

Ahmet Soysal

Felsefe Konuşmaları

Alman İdealizmi adı verilen felsefe hareketi, Kant’ın eleştirel felsefesinin devamında doğmuştur. Bu kapsamda, üç büyük düşünür öne çıkar: Fichte, Schelling, Hegel. Bu üç düşünürün ortak yanı, Kant’ın çizdiği eleştirel çerçevenin dışına adım atıp Mutlak fikrini odak yapmalarıdır. Bu düşünürlerin her biri, Mutlağı farklı bakış açısından ele almıştır. Böylece, toplantılarımız, sırasıyla:

– Fichte’nin düşüncesinin kaynağındaki Ben sorunsalını (1. Oturum),

– Schelling’de Doğa sorunsalını (2.Oturum)

– Hegel’de Ruh (ya da Tin) sorunsalını konu edinecektir (3.Oturum),

Bu sorular, bunlara bağlanan diğer sorularla birlikte (özgürlük gibi, özdeşlik gibi, bilgi gibi, Tanrı ve din gibi, dünya ve tarih gibi), Alman İdealizm’inin hiç bitmemiş çağdaşlığını ortaya koymaktadır. Toplantılarımızın bir amacı da bu çağdaşlığa vurgu yapmaktır. 

Ahmet Soysal: 1957, İstanbul doğumlu. 1976’ya dek İstanbul, Paris, Brüksel ve Beyrut’ta yaşadı. 1982-1995 arası Beyaz dergisini çıkardı. Artaud’dan, Bonnefoy’dan, André du Bouchet’den, Merleau-Ponty’den çeviriler yayımladı. Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı Fransızcaya çevirdi. Paris’te École Normale Supérieure’de 1992-1996 arası fenomenoloji konferansları sundu. Edebiyat ve felsefe üzerine birçok kitap yazdı.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır