8 Mayıs Pazartesi 21:00

Yazınla Felsefe - 2: Yerdeşlikler

Levent Kavas

Felsefe Konuşmaları

Bir yazın söylemini iler tutar bir bütün olarak okuyabilmemizi sağlayan yerdeşliklerin bir felsefe söyleminde yeri var mıdır? Yoksa “giydirilmiş anlamlar”la “soyulmuş kavramlar”ın kökten başkalığı, gerek kuruluşları gerek okunuşları bakımından ayrıldığını varsaydığımız iki söylem biçiminden birinin yerdeşliklerin bulduruculuğundan yoksun olması mı demektir? Anlamları kavramamız “yerli yerine oturtmamız” demekse yerlerin doğrudan doğruya kendileri olan kavramları “anlamamız”dan sözedilebilir mi? Anlaşılmazı daha kavranmaz, kavranmazı daha anlaşılmaz kılma uğraşına bizim de böyle bir katkımız olsun.

Levent Kavas: Hacettepe Üniversitesi'ndeki lisans eğitiminden sonra, yüksek lisansını ve felsefe doktorasını 1995 yılında ODTÜ'de tamamladı. Uzmanlık ve çalışma alanları Eskiçağ Felsefesi, Yeniçağ Felsefesi, Marx, Nietzsche, Wittgenstein'dır. 2012'den bu yana Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi.  

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır