Mine Yıldırım

Didem Bayındır

26 Ocak Perşembe 19:00

Ekoloji: Bir Arada Yaşamın Geleceği

Mine Yıldırım - Didem Bayındır

Kitap Sohbeti

2022'nin son ayında Tellekt etiketiyle yayımlanan, İstanbul Edebiyat Evi olarak çok önem verdiğimiz bir kitabı konuşmak için buluşuyoruz bu akşam. Kitabın adı: Ekoloji: Bir Arada Yaşamın Geleceği. Kitabı derleyen Mine Yıldırım ve Didem Bayındır'la kapsamlı bir ekoloji sohbetine davetlisiniz.

Ekolojik yıkım ve tahribat gezegenimizin en kritik, öncelikli ve acil sorunu. Kitlesel hayvan ölümleri, türlerin kaybı, biyoçeşitliliğin azalması ve kirlilik her geçen gün artıyor. Yerküreyle ilişkimizi gözden geçirmemiz, iktisat politikalarına, üretim modellerine, tüketim alışkanlıklarımıza acilen müdahale etmemiz gerekiyor. Çünkü gezegenimiz yanıyor.  

Bu kaygılarla hazırlanan Ekoloji: Bir Arada Yaşamın Geleceği “geri dönüşü olmayan noktaya bir adım kala” ekolojik yıkımı çok boyutlu dinamikleriyle ele alan, sadece kolektif evimiz olan Dünya’yla ilişkimize değil; aynı zamanda Gaia’nın, canlı ve cansız varlıkların, gezegenin dününe, bugününe ve geleceğine bakan bir derleme.  Gerek bireysel ve toplumsal hayatlarımızda gerekse küresel örgütler ve devletler bazında değişmek zorunda oluşumuzun bilimsel ve felsefî gerekçelerini sunarken canlı ve cansız tüm varlıklarla yeryüzünün bir bütün olduğunu hatırlamayı, hatırlatmayı amaçlıyor. 

 

Mine Yıldırım: Akademisyen, hayvan hakları  savunucusu. Doktora derecesini 2021 yılında The New School for Social Research’te (New York, ABD) “İhtimam ile Şiddet Arasında: İstanbul’un Sokak Köpekleri” başlıklı teziyle siyaset bilimi alanında aldı. Kadir Has Universitesi Çekirdek programda öğretim üyesi. Hayvan hakları, kentlerde hayvanların yaşamı ve hareketleri, türler arası ilişkilerin ekonomik, politik, duygusal tarihi, iklim krizi ve iklim adaleti üzerine dersler veriyor, araştırmalar yürütüyor. 

Didem Bayındır: 1984, İstanbul doğumlu. Kadıköy Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Siyaset teorisi alanındaki yüksek lisans eğitimini The London School of Economics and Political Science’ta, aynı alandaki doktora eğitimini ise University of Warwick’te tamamladı. Bireysel otonomi ve özgürlük düşüncesi üzerine çalışıyor. Salgın: Tükeniş Çağında Dünyayı Yeniden Düşünmek(2020) adlı derleme kitabı bulunuyor. Tellekt’in ve Can Düşünce dizisinin yönetici editörü. 

 

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır