17 Mart Çarşamba 21:00

Deleuze nereden başlamıştı? Kurumlar, Yasalar, Sözleşmeler

Hakan Yücefer

Felsefe Konuşmaları

Hakan Yücefer'in bu akşamki konuşmasına ilişkin bize ilettiği özet şöyle:

Deleuze’ün erken dönem çalışmalarında kendi başına ele alınmaya değer, sonradan Guattari’yle birlikte geliştireceği düşüncelerden bağımsız bir “politik felsefe” bulabilir miyiz? 1968 öncesi Deleuze’ün kendine özgü politik kavramları, stratejileri, hedefleri var mıydı? Yorumcuların çoğu Deleuze’ün politikaya yönelik ilgisini Guattari’yle karşılaşmasına bağlama eğiliminde olsa da metinlerin dikkatlice taranması bizi başka bir sonuca götürüyor: Deleuze yayımlanan ilk metinlerinden itibaren kurumlarla yasalar arasındaki karşıtlığa dayalı bir politik yaklaşım benimsemişti. Bu yaklaşımın merkezindeki öneri son derece basit ve güçlüydü: Yasaları azaltın, kurumları çoğaltın! Konuşmamda Deleuze’ün politikayı düşünmeye nasıl kurumlardan başladığını göstereceğim ve 68’den sonra bu başlangıç noktasını neden terk etmek zorunda kaldığını tartışacağım. Kurum odaklı bir politikanın ötesine geçme arzusunda Guattari’yle karşılaşma kadar yapısalcılıkla (Althusser ve Lévi-Strauss’la) karşılaşmanın da belirleyici olduğunu öne süreceğim.

Hakan Yücefer: 1980, İstanbul doğumlu. Galatasaray Üniversitesi felsefe bölümünü bitirdi, doktora tezini Paris 1 Üniversitesinde Aristoteles'in ruh anlayışı üzerine yazdı. Gilles Deleuze’ün Bergsonculuk (2006), Kıvrım, Leibniz ve Barok (2006), Issız Ada ve Diğer Metinler (Ferhat Taylan ile, 2009) ve Anlamın Mantığı (2015) kitaplarını çevirdi. Cogito dergisinin "Gilles Deleuze: Ortadan Başlamak" başlıklı Deleuze özel sayısının editörlüğünü yaptı (sayı 82, Kış 2016). MSGSÜ felsefe bölümünde öğretim üyesidir.

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır