Ahmet Soysal

21 Ocak Perşembe 21:00

Modernizm Neyi Değiştirdi? Felsefî Soru Olarak Modernite/Modernizm

Ahmet Soysal

Felsefe Konuşmaları

Modernite ve modernizm... İnsanlığın toplumsal ve kültürel tarihinde büyük bir dönüşümü belirten bu terimler, sorunsal olarak, en başta, tarihsel, sosyolojik ve kültürel araştırmaların alanlarını ilgilendiriyor görünse de felsefî yaklaşımın bu sorunsala özel bir aydınlatma getireceği varsayımından yola çıkan bu konuşma dizisinde sırasıyla:

1. Modernite/Modernizm sorunsalının, tarihsel koşulları göz ardı etmeyen kavramsal bağlamı;
2. Sorunsalın ilk olarak edebiyatta (şiir ve roman) izdüşümleri;
3. Ardından, görsel sanatlarda almış olduğu boyutlar;
4. Son olarak da müzik alanında yol açmış olduğu akımlar ve yaratılar ele alınacak.

Sonuçta, Modernite/Modernizm sorunsalının çelişkiler içeren karmaşıklığı vurgulanıp, sorunsalın bugünkü düşüncenin, edebiyatın, görsel sanatların ve müziğin çoğul temellerini oluşturuyor olarak hiçbir "postmodernizm" tarafından aşılmamış olduğu ya da herhangi bir "antimodernizm" tarafından yıkılamayacak olduğu ortaya çıkarılacaktır.

Bölüm başlıkları:
1. Felsefî soru olarak modernite/modernizm
2. Edebiyatta (şiir ve roman) modernizmin doğuşları
3. Görsel sanatlarda modernizm
4. Modern müzik nedir?

Ahmet Soysal: 1957 İstanbul doğumlu. 1976’ya dek İstanbul, Paris, Brüksel ve Beyrut’ta yaşadı. 1982-1995 arası Beyaz dergisini çıkardı. Artaud’dan, Bonnefoy’dan, André du Bouchet’den, Merleau-Ponty’den çeviriler yayımladı. Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı Fransızcaya çevirdi. Paris’te Ecole Normale Supérieure’de 1992-1996 arası fenomenoloji konferansları sundu. Edebiyat ve felsefe üzerine birçok kitap yazdı.

YouTube üzerinden ilk gösterim


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır