22 Şubat Pazartesi 21:00

Agamben nereden başlamıştı? Değmelerin değme biraradalığı

Levent Kavas

Felsefe Konuşmaları

Levent Kavas'tan Agamben üzerine bir konuşma:
 
"Agamben Homo Sacer (1995- ) dizisini yayımlamaya başlamadan beş yıl önce La comunità che viene’yi çıkarmıştı. Önceki beş toplamından ayrı biçimde bu toplam çok belirgin bir iç tutarlılığın yanısıra iki özellik daha taşıyordu: (1) “biraradalık” kavramı çevresinde örülmüş bir metiniçi/metinlerarası tartışma ağı, (2) dolayısıyla verili bir tarihsel bağlama bağlılık. J.-L. Nancy – M. Blanchot – G. Agamben tartışması, özellikle de Agamben’in “biraradalık”ı “ortaklık” yerine “değmelik” ile “ara/orta” bakımından kurcalaması başka düşünme yollarına olanak sağlasa da düşünürün odağının daha sonra “hukuk”a doğru kaymasıyla bu temel unutulmaya yüz tuttu. Bu konuşmada o temele dönüp o olanağı bir kez daha yoklamak istiyorum."
 
Levent Kavas: Hacettepe Üniversitesi'ndeki lisans eğitiminden sonra, yüksek lisansını ve felsefe doktorasını 1995 yılında ODTÜ'de tamamladı. Uzmanlık ve çalışma alanları Eskiçağ Felsefesi, Yeniçağ Felsefesi, Marx, Nietzsche, Wittgenstein'dır. 2012'den bu yana Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi.  

 

Çevrimiçi. Zoom linki ve Webinar ID ile katılıma açık.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır