Ahmet Ergenç

11 Aralık Cuma 19:00

Hassas Müdahale

Küratör: Ahmet Ergenç

Yirmi sanatçı

Ne Mutlu Eşitim Diyene - Sergi

Bu sezon Milliyetçilik Tartışmaları programı kapsamında düzenlediğimiz bu üçüncü sergi, Ahmet Ergenç'in küratörlüğünde Türkiyeli sanatçıları buluşturuyor. Hassas Müdahale 11 Aralık 2020'den 19 Ocak 2021'e kadar İstanbul Edebiyat Evi binasında randevulu olarak izlenebilecek. Ayrıca serginin kaspamlı bir video sunumunu YouTube kanalımızda bulacaksınız.

Hassas Müdahale, Türkiye'deki milliyetçi söylemin yeniden üretildiği imge ve aygıtları (bayrak, dil, marş, müfredat vs.) sorunsallaştırıp, milli ya da ulusal anlatının ve militer söylemlerin yerine daha açık-uçlu bir anlatı kurmayı deneyen işleri bir araya getiriyor.

Milli kimlik politikalarının ardındaki ideolojik varsayım ve mitleri açığa çıkaran bir müdahaleler alanı (hassas müdahale) olarak tasarlanan bu serginin temel amaçlarından biri de ‘hassasiyet' denilen şeyi ve bu hassasiyetin ardındaki kültürel-politik şiddeti tartışmaya açmak ve bir bakıma da yapısöküme uğratmak.

Toplumsal ideolojik yapıyı oluşturan çeşitli şiddet biçimlerini (dilsel, siyasi, fiziksel, cinsel ya da ontolojik şiddet) ve ideolojik aygıtları (okul, askeriye, aile, medya vs) ortaya koymayı deneyecek olan bu sergi, şiddet ve ‘kimliklendirme’ mekanizmalarını doğallaştıran ideolojik söylemler katmanını da Benjamin’in ifadesiyle ‘tersinden taramayı’ deneyecek.

Bu serginin bir diğer amacı da sanat ve politika arasındaki ilişkinin ve sanatın bir “söylem mücadelesi alanı” olarak alternatif bir yaşam fikri ve siyasal ufuk kurma gücünü yeniden hatırlayıp, tartışmaya açmak olacak.

Anahtar kelimeler: milliyetçilik, ideoloji, şiddet, hassasiyet, tarih, disiplin, kimlik mekanizmaları, müdahale, yapısöküm, söylem mücadelesi

Sergide yer alan sanatçılar:

 1. Hale Tenger
 2. Memed Erdener
 3. Neriman Polat
 4. Şener Özmen
 5. Fulya Çetin
 6. Vahap Avşar
 7. Berat Işık
 8. Yusuf Sevinçli
 9. Mehmet Ali Boran
 10. Didem Erbaş
 11. Levent Duran
 12. Ece Eldek
 13. Özden Demir
 14. Selim Süme
 15. Ekin Keser
 16. Mehmet Çeper
 17. İhsan Oturmak
 18. Ferhat Özgür
 19. Baran Çağınlı
 20. Murat Gök

 

Ahmet Ergenç: İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. İngiliz Edebiyatı bölümünde lisans, Amerikan Edebiyatı bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı, doktora çalışmalarına devam ediyor. Çeşitli yayınlarda edebiyat ve çağdaş sanat üzerine yazıları yayınlandı ve bu alanlarda birçok kitap çevirdi. Yayınevleri için editörlük yapmanın yanı sıra çeşitli kurumlarda edebiyat ve eleştirel teori üzerine ders veriyor. AICA Türkiye üyesi. 

Covid-19 önlemleri nedeniyle açılışa katılım davetlilerle sınırlıdır. Sergi önceden randevu alınarak gezilebilir.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır