Seval Şahin

Tülin Ural

3 Aralık Perşembe 21:00

Mahur ve Mahmur Beste

Seval Şahin

Tülin Ural

Edebiyat Tarihi Konuşmaları

Bu sohbette, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste romanını, eseri kuşatan birçok farklı bakış açısıyla tartışmaya açıyoruz. 

Tülin Ural: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Gündelik hayat, edebiyat ve yeme-içme kültürü üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Seval Şahin: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi. Edebî biçimlerin sosyolojisi, polisiye edebiyat ve edebiyatta gündelik hayat üzerine çalışmalar yapmaktadır. Açık Radyo’da “Günün ve Güncelin Edebiyatı” başlıklı bir program hazırlamakta ve sunmaktadır. Peyami Safa’nın Server Bedi Külliyatı ve Yakup Kadri külliyatının eleştirel basımları üzerine çalışmaktadır. Bağlam yayınlarından "Edebiyatın İzinde" serisi üst başlığı ile yayınlanan kitapların editörlerindendir. Yayımlanmış kitapları: Kültürel Sermaye, Kibar Hırsız ve Şehir (2011), Tanpınar’da Oyun (2013), Cinai Meseleler -Osmanlı-Türk Polisiye Edebiyatında Biçim ve İdeoloji- (2017), Talih, Tesadüf ve İrade- Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romancılığı Üzerine Düşünceler- (2019).

 

Çevrimiçi. Zoom linki ve Webinar ID ile katılıma açık.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır