Ahmet Kuyaş

Mehmet Alkan

15 Mayıs Çarşamba 19:00

19 Mayıs 1919 Önemli Bir Tarih Mi?

Ahmet Kuyaş - Mehmet Alkan

Tarih Konuşmaları

19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatında çok önemli bir dönüm noktasıydı. Gerçi uzun zamandır sabırla hazırlandığı önderlik konumuna o tarihte henüz gelmemişti ama artık gelmek üzereydi. Anadolu’ya, istediği gibi, gayet geniş selahiyetlerle tayin oldu. Bunları kullanmaya başlayacak, durumu ölçüp biçecek ve bir ay kadar sonra isyancı durumuna düşmeyi göze alacaktı. Bir ay daha sonra ise, Erzurum Kongresi’ne katılmayı başararak, siyasi önder konumuna yükselecekti. Dolayısıyla, yıllar sonra 19 Mayıs’ı doğum günü olarak göstermesi, bütün romantizmine karşın, anlaşılması hiç de zor olmayan bir tutum.

Ancak, Atatürk’ün kişisel öyküsünün bu önemli dönemecinin yakın tarihimizi algılayışımızdaki yeri, yani 19 Mayıs 1919’u Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olarak görmemiz aslında çok yanlış. Sonradan yazılan tarih kitaplarının söyledikleri bir yana, Mustafa Kemal’in Nutuk’u bu tarihte başlatması ve 19 Mayıs’ın, 23 Nisan, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi önemli günlere yerleştirilen bayramlar arasına katılmış olması, bu algılama yanlışını doğuran başlıca neden. 19 Mayıs’ın siyasi ve askerî tarihimiz açısından önemi var mı? Ya da tek bir güne takılmayalım, bize 19 Mayıs’ta başladığı ezberletilen “Kurtuluş Savaşı” aslında nasıl başladı? Peki, bu tırnak işaretlerini neden koyduk?

İki değerli tarihçiyle ezberler değil olgular üzerinden yürüyen bir “19 Mayıs 1919” konuşmasına bekliyoruz.

Ahmet Kuyaş: Haute-Bretagne Üniversitesi’nden tarih lisansı ve McGill Üniversitesi’nden tarih doktorası aldı. Princeton Üniversitesi’nde okutmanlık ve Mount Holyoke College’da öğretim üyeliği yaptı. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğretim üyesi. Geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet tarihleri genel ilgi alanı.

Mehmet Alkan: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Aynı fakültede doktor unvanını aldı. Wisconsin Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ve Köln Üniversitesi’nde kadrolu öğretim üyesi olarak ders verdi. Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nde dersler verdi. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde siyasi tarih profesörü ve Tarih Vakfı Başkanı. Yayınlanmış 250’nin üzerinde makalesi ve hazırladığı 15’ten fazla kitabı var.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır