Rezzan Gümgüm

14 Haziran Cuma 18:00

kırmızı çizgiler/im

Rezzan Gümgüm

Sergi Açılışı

[EN below]

Yakın coğrafyalarda yaşayan toplulukların benzer sorunlarına odaklanan bu sergi, karşılaşılan zorluklarla mücadele etme, baş etme yöntemlerine dair benzerliklere işaret eder. Katılımcı-izleyicileri dayanışma deneyimlerine ortak etmenin yollarını arar.

Kırmızı Çizgiler/im söylemindeki benim ifadesi malik olma halini vurgulamak için kullanılmamıştır. Kırmızı çizgiler ile gündelik hayatta bedeni, kimliği, coğrafyayı, dili kodlayan; kimliksizleştirilmiş bir forma dönüştüren ve bu formun kontürlerini, sınırlarını kırmızı çizgi olarak kodlayan söylem kastedilmektedir.

Rezzan Gümgüm: 1978 yılında Varto’da doğan sanatçı, Ankara Gazi Üniversitesi lisans sanat eğitiminin ardından, İtalya’da Macerata Güzel Sanatlar Akademisi’nde sanat eğitimi aldı. Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. Madrid Complutense Üniversitesi’nde bir yıl performans ve video üzerine eğitimler aldı ve sanatta yeterlik tezi ile ilgili araştırmalar yaptı. Üretimleri farklı sanat pratiklerini kapsar: Performans, video, enstalasyon, fotoğraf vb. Çalışmalarında, yapılandırılmış gündelik hayatta kişisel ve kolektif deneyimlerin sanatsal ifade olanaklarını araştırır. Özellikle kent ve kırsal alanlarda ekolojik ve politik sorunlara odaklanan sanatçı cinsiyet, kimlik, yerinden edilme, biyoçeşitlilik kavramlarını ekofeminist bir yaklaşımla ve samimiyetle ele alır. Çeşitli kurumlarda sanat eğitimi dersleri verir. Rê kolektifin kurucu üyesidir. (https://www.behance.net/rezzangumgum)

"kırmızı çizgiler/im" sergisi 14 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında Pazar hariç her gün Kıraathane'de 11:00-19:00 saatleri arasında gezilebilir.

* * *

my/red lines

This exhibition focuses on similar problems of the communities who live in close geographies. The exhibition points out the similarities in methods of struggling and dealing with the encountered difficulties. It strives to find how to make participants/viewers involve in experiences of solidarity.

“my/red lines” does not intend to underline the state of ownership. my/red lines refers to the discourse that codes the body, identity, geography and the language in daily life, turns them into de-identified forms and decoding the contours and the borders of that forms as red lines.

Rezzan Gümgüm: Born in 1978, in Varto. She graduated from Gazi University, Ankara with Bachelor’s Degree in Art, later she studied in Macerata Fine Arts Academy, Italy. She completed her Proficieny in Arts studies in Faculty of Fine Arts, Hacettepe University. She has taken courses on performance and video and done researches on her Doctorate Thesis in Complutense University, Madrid. Her artistic works cover various practices; like, performance, video, installation, photography. Through her works she explores the possibilities of artistic expressions of personal and collective experiences in the structured everyday life. She particularly focuses on the ecological and political problems in urban and rural areas and handles the concepts like gender, identity, forced displacement, biodiversity within ecofeminist perspective and sincerity. She gives lectures on art in various institutions. She is the founding member of Rê collective. (https://www.behance.net/rezzangumgum)

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır

Kaydolmak için tıklayınız