Zeynep Tek

Fatih Altuğ

14 Haziran Cuma 21:00

Feminist Mercekten Güzide Bir Arayış

Zeynep Tek

Moderatör: Fatih Altuğ

Kitap Sohbeti

Zeynep Tek'in Feminist Mercekten Güzide Bir Arayış: Kadın Birliği'nin Kurucularından Şair ve Yazar Güzide Osman kitabından yola çıkarak Güzide Osman'ın (1902-1974) feminist faaliyetlerini, edebi üretimini ve anti-feminist literatür tarafından nasıl hedef alındığını tartışacağımız söyleşide Güzide Sabri ile Güzide Osman'ın iç içe geçen ve birbiriyle karşılaştırılan hayatlarına da temas edilecek. Feminist biyografi yazımına kıymetli bir katkı olan bu kitap vesilesiyle iki yazara dair yanlış bilinen bilgiler düzeltilirken Kadın Birliği'nin kuruluş süreci, mizah dergilerindeki anti-feminist kampanyalar da gündemimizde. Güzide Osman'ın hayatı kadar edebi eserleri de ele alınıp toplumsal cinsiyet, hastalık, milliyetçilik ve mizah eksenleri üzerinden değerlendirilecek. Unutulmuş bir yazarı tekrar hatırlama çabasına dikkat çekerken Güzide Osman'ın öznelliğini ve edebiyatını kuran bağlantılar ve gerilimlerin de altı çizilecek.

Zeynep Tek: 2011 yılında Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden ve çift anadal programı kapsamında Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Aynı yıl Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek lisans derecesini 2013 yılında, doktora derecesini 2018 yılında aynı üniversiteden aldı. Doktora sonrası çalışmalarını Harvard Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde (2019-2020 ve TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile 2022-2023 yılları arasında) misafir araştırmacı olarak devam ettirdi. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olan Tek’in Levent Bayraktar ile Subhi Edhem: Bergson ve Felsefesi (çeviriyazı ve sadeleştirme, Çizgi Kitabevi, 2014) ve Bergson’dan Mustafa Şekip’e Gülme (Aktif Düşünce Yayıncılık, 2015) adlı kitapları yayımlanmıştır. Araştırma alanları modern Türk edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, toplumsal cinsiyet ve edebiyat, rüya alegorileri, kadın dergileri ve mizah basınıdır.

Fatih Altuğ: Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Yeni Yazı, Mizan, Kritik, Monograf dergilerinin yayın kurulunda yer aldı. Selim İleri’nin Kapalı İktisat’ı üzerine Kapalı İktisat Açık Metinkitabını yayımladı. Mehmet Fatih Uslu ile Tanzimat ve Edebiyat: Osmanlı İstanbul'unda Modern Edebi Kültür, Ebru Kayaalp ile Standartlar Nasıl İşler? kitaplarını derledi. Leylâ Erbil, Sevim Burak, Tomris Uyar, Orhan Koçak, Halid Ziya Uşaklıgil, Namık Kemal, Sait Faik Abasıyanık gibi edebiyatçılar hakkındaki makaleleri çeşitli dergi ve kitaplarda yer aldı. Koç Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde ders verdi. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi.

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır