Başak Akkan

Önder Uçar

Damla Özlüer

10 Mayıs Cuma 21:00

Okullarda Ücretsiz Beslenme

Başak Akkan, Önder Uçar

Moderatör: Damla Özlüer

Yoksulluk Konuşmaları

Bu yayında, çocukların sağlıklı beslenmesinin eğitim üzerindeki etkileri ve okullarda ücretsiz beslenme programlarının önemi üzerine odaklanacağız. Sağlıklı beslenmenin çocukların akademik performansı, konsantrasyonu ve genel sağlık durumu üzerindeki olumlu etkilerini ele alacağız. Ayrıca, ücretsiz beslenme programlarının ailelerin ekonomik yükünü nasıl hafifletebileceği ve toplumsal eşitliği nasıl destekleyebileceği üzerinde durarak bu tür programların uygulanması için gerekli adımları ve karşılaşılabilecek zorlukları tartışacağız.

Başak Akkan: Başak Akkan, Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji lisans derecesini aldıktan sonra Jean Monnet Bursu alarak London School of Economics and Political Science Üniversitesi’nde Avrupa sosyal politikaları alanında yüksek lisans yapmıştır. Doktora eğitimini ise Utrecht Üniversitesi'nde disiplinlerarası sosyal bilimler alanında tamamlamıştır. Şu an İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde doçent doktor olarak görev yapmakta ve sosyal politika, cinsiyet politikaları ve siyaset bilimi alanlarında dersler vermektedir. Ayrıca, International Journal of Care and Caring’in yardımcı editörüdür.

Önder Uçar: Önder Uçar, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden lisans ve yüksek lisans derecelerini almıştır. Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde tamamlayarak Türkiye'de tarihyazımı, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki etnik ilişkiler ve burjuva devrimleri üzerine çalışmalar yapmıştır. Akademik kariyerine Boğaziçi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak devam etmiştir. Daha sonra Nişantaşı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi’nde de dersler vermiştir. Şu an Derin Yoksulluk Ağı'nda Araştırma ve Savunma Koordinatörü olarak görev yapmakta, sosyal adalet ve yoksullukla mücadele konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Damla Özlüer: Damla Özlüer, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Bölümü'nden mezun olmuştur. Gazetecilik ve editörlük yaparak başladığı kariyerine 2003'te Myra Ajansı'nda reklam ve pazarlama sektöründe devam etmiştir. Şu an ajansın Proje Direktörü olarak, özellikle sosyal iyilik iletişimi projelerini yönetmektedir. Kurumsal iletişim, sosyal iyilik iletişimi ve sürdürülebilir iletişim konularında uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda, sosyal iyilik iletişimi üzerine Açık Radyo'da bir program sunmaktadır ve sürdürülebilirlik üzerine GoodGeist isimli uluslararası bir podcast serisinin de yaratıcısıdır.

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır