Denizcan Kutlu

Mazlum Subaşı

 

7 Mayıs Salı 19:00

Sosyal Yardımların Sefaleti

Denizcan Kutlu

Moderatör: Mazlum Subaşı

Yoksulluk Konuşmaları

Bahar sezonunda EPD (Eşitlik Politikaları Derneği) ile işbirliği içinde yapacağımız, yoksulluk odaklı konuşmaların ilkinde akademisyen Denizcan Kutlu ile küresel kapitalizmin çerçevesinde beliren yeni yoksulluk olgusuna değineceğiz. Sadece gelir yetersizliklerinden değil, barınma ve kentle uyum sorunları, temel hizmetlere erişimde yaşanan aksamalar, güvencesizlik ve uzun süreli işsizlik, sosyal güvenlik sisteminden dışlanma ve devredilemeyen yoksulluk vb. konuları bünyesinde barındıran yeni yoksulluk olgusu üzerinden Türkiye’ye bakacağımız bu sohbette, Türkiye'de sosyal yardımların, yoksulluğu ortadan kaldıran değil, aksine, emekçilerin yeni yoksulluk ve sefalet dünyasının tamamlayıcısı bir öge olarak belirginleşmesini ele alacağız. Sosyal politika ve sosyal hakların taşıdığı eşitlikçi hedef ve değerlerin çelişkisi temelinde, yeni yoksulluk bakımından eğileceğiz.

Denizcan Kutlu: 1984 yılında Ankara’da doğdu. Lisansını Gazi Üniversitesi’nde 2005 yılında, yüksek lisansını 2008’de, doktorasını 2014 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde tamamladı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ÇEEİ Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. TÜBİTAK bursu ile 2013 yılında altı ay süreyle, Londra Üniversitesi, Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda misafir araştırmacı olarak bulundu. 2009 yılından bu yana TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi’nde Yayın Kurulu üyesidir. Sosyal yardımlar, sendikacılık, işçi sağlığı ve sanat, temel akademik ilgi alanları arasındadır. Kimi kitapları: Türkiye’de Sosyal Yardım Rejiminin Oluşumu (NotaBene, 2015), Sosyal Yardım Alanlar: Emek, Geçim, Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet (İletişim, 2018, der.).

Mazlum Subaşı: 1993’te doğdu. İstanbul'da yaşıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi'nden 2016 yılında mezun oldu. Şu an Aras Yayıncılık'ta finans ve muhasebe işlerini yürütmekte.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır