Doç. Dr. Fuat Dündar

25 Haziran Salı 19:00

Kürdü “Saymak”: Sayımlar, Seçimler ve Milliyetçilikler

Doç. Dr. Fuat Dündar

Dil Konuşmaları

Doç. Dr. Fuat Dündar, nüfus sayımları ve seçimler ekseninde Kürt milliyetçiliği ve “karşı” milliyetçilikleri ele alacağı özel bir konuşmayla Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde.

Dündar’ın konuşmasına ilişkin sunuş notunu, kendi kaleminden aktarıyoruz:

"Tarih, coğrafya, kültür ve dil; millet olmanın kıstası iken, nüfus sayımları ve seçimler modern milliyetçiliği doğurur, ona eşlik eder. Bu sunumda, nüfus sayımları ve seçimler ekseninde Kürt milliyetçiliği ve 'karşı' milliyetçilikler incelenecektir. Kürt milliyetçiliğinin Ermeni nüfus meselesi tartışmalarıyla ortaya çıkışını; 1908 sonrası seçimleriyle örgütlenme aşamasını; 1918 sonrası self-determinasyon ilkesinin etkisiyle küreselleşmesini; 1923 sonrası Türkiye Cumhuriyeti Kürt nüfusunun tespit edilme faaliyetlerini (resmi nüfus sayımları ve gizli sayımlar); çok partili seçimlere geçişle birlikte 'Kürt oylarının' keşfi ve sorunlu kabul edilişini (kocasına, babasına, aşiret reisine endeksli değerlendirilişi), 1960’larda aile planlaması politikalarıyla birlikte Kürt nüfusun artış hızının tehlike olarak görülmesini ve en nihayetinde seçim ve nüfus artış yanlısı AKP iktidarı dönemi Kürt nüfus miktarının yanı sıra, belki bundan daha çok, Kürt seçmeni ve Kürt oylarının 'sorunlu' görülmesini tartışacağız..."

Fuat Dündar: Ankara TOBB-ETÜ Üniversitesi'nde Doçent olan Fuat Dündar, doktora derecesini Paris-EHESS'te daha sonra Türkçe olarak yayınlanan Modern Türkiye'nin Şifresi: İttihat ve Terakki'nin Etnisite Mühendisliği 1913-1918 (İletişim, 2008) ile aldı. Akademik faaliyetlerini ondan fazla üniversite ve merkezde (Fransa, ABD, Almanya, Japonya ve Türkiye) yürütmeye devam ediyor. Esas olarak, Osmanlı İmparatorluğu, Modern Türkiye ve Irak'ta nüfus-kimlik-siyaset ilişkisine odaklanıyor. Son dönem, İmparatorluk sonrası göçleri kıyaslamaya odaklandı. Çalışmalarından bazıları: Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar (Doz, 2000), İttihat ve Terakki'nin Müslümanları İskan Politikası 1913-1918 (İletişim, 2001), Kahir Ekseriyet: Ermeni Nüfus Meselesi 1878-1923 (Tarih Vakfı, 2013), StatisQuo: Irak Kürt Sorununda İngiliz İstatistiklerinin Kullanımı 1919-1932 (Brandeis Crown Papers, 2012) ve Hicret, Dîn ü Devlet: Osmanlı Göç Politikası 1856-1908 (İletişim, 2022).

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır

Kaydolmak için tıklayınız