Ece Nada

Emin Çelik

Engin Arer

Kübra Ateş

Uğur Savaş

Volkan Parlak

Havva Zorlu

1 Haziran Perşembe 19:00

Hayvanlar İçin Arşiv Üretmek

Ece Nada, Emin Çelik, Engin Arer, Kübra Ateş, Uğur Savaş, Volkan Parlak, Havva Zorlu

Sergi Konuşmaları

Serginin sanatçıları, "Hayvanlar için arşiv nasıl olur? Şiddeti yeniden üretmeden süregelen hayvan sömürüsünü ve bunun etrafında kurulmuş olan kültürü sanata ve onun eleştiri alanına nasıl katabiliriz? İnsan kendisiyle ve hayvanlarla nasıl yüzleşebilir?" gibi sorularla, kendi üretim süreçlerini söyleşecekler.

Ece Nada: İstanbul doğumlu sanatçı, küratör ve araştırmacı. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini onur öğrencisi olarak bitirdi. Karşılaştırmalı Edebiyat alanında yaptığı yüksek lisansını Koç Üniversitesi’nde tamamlamak üzere. Araştırma, düşünme ve üretim pratiğini son yıllarda insanlardan insan olmayan hayvanlara yöneltti. Bu süreçte, eleştirel hayvan çalışmaları (critical animal studies) odaklı yüksek lisans tezinin bir parçası olarak Animal Gaze/Hayvan Bakışı sergisini kurguladı. Hayvanların güncel görsel ve yazılı kültürde temsiline eleştirel olarak yaklaşarak, insan merkezli algımızın kırılması, posthuman (insan ötesi) ve vegan anlatılar kurma, sergileme ihtimalleri yanısıra hayvan ontolojileri üzerine çalışmaya devam ediyor. Akademik araştırmaları ve sanatsal üretimleri ile eleştirel hayvan çalışmaları ve eko-eleştiri alanlarına katkıda bulunuyor.

Emin Çelik:  Üretimleri genel olarak heykel, enstalasyon ve video odağında olan sanatçı, çalışmalarında belirli bir temadan çok genelde uzlaşmazlıklar peşindedir. Estetik potansiyeli, uzlaşı ilişkilerinden arınmış veya o arınmaya işaret eden, bir çatlaktan sızan alanlarda arar. Üretimlerinin ana ekseninde bir sistemin çözümü ve o sistemin çerçevesinden taşma hedeflenir. Çalışmalarında genelde bir arşivci gibi hareket eder ve topladığı belgeler ile alternatif bir kütüphane oluşturmaya çalışır. Çalışmalarının yanı sıra odağında arşiv olan çeşitli belgeseller de çekmiştir.           

Engin Arer: İstanbul doğumlu sanatçı, lisans eğitimini mühendislik alanında tamamlayıp, teknik altyapı ile bilişim alanında çalıştıktan sonra, bilgisayar destekli interaktif video art/oyun tasarımı ve müzik gibi dijital sanatlara odaklandı. Özellikle algının göreceliği ve nasıl manipüle edilebileceği üzerine araştırmalar yaparken, paralel distopik dünyalar yaratarak, geleceğe dair insan ve insan olmayan tüm özneleri kapsayan kurgular üretiyor. Sanatsal üretimleri arasında interaktif (işitsel ve diğer duyusal) ve reaktif 2D/3D, gerçek zamanlı deneyimler, deneyler, videolar ve enstalasyonlar yer alıyor.   

Havva Zorlu: Antalya doğumlu fotoğrafçı ve hayvan foto muhabiri (animal photojournalist). Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf bölümünde lisans eğitimini tamamladı. İnsan merkezli dünyamızdaki hayvan sömürüleriyle karşılaştıkça hayvan özgürleşmesi için aktivizm üretmenin gerekliliğinin farkına vardı. 2021 yılında hayvanların insanlar tarafından esaret altına alınan yaşamlarını görmek ve görünür kılmak için görüntü üretmeye başladı. 2022 yılında süt çiftlikleri ve inek mezbahasında gerçekleştirdiği fotoğraf projeleriyle hayvan foto muhabirliği ajansı We Animals Media’nın katılımcı ekibine dahil oldu. 2022 yılında hazırladığı “Vegan Aktivizm ve Hayvan Foto Muhabirliği” başlıklı lisans tezi kapsamında “SÜT” adlı fotoğraf sergisi gerçekleştirdi. 2022 yılı Kurban Bayramı’nda hayvanların yaşadıklarına görünürlük kazandırmak için We Animals Media ile ortak bir proje hazırlayarak İzmir’in çeşitli bölgelerinde bayram sürecini fotoğraf ve video ile belgeledi. Fotoğraf alanındaki çalışmalarına belgesel fotoğraf ve deneysel görüntü üretme teknikleriyle devam ediyor.   

Kübra Ateş:  Bolu doğumlu sanatçı, lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sahne Dekorları ve Kostüm üzerine tamamladı. 2014 yılında psikoloji, dekor ve oyun kurma pratiği ile ortak hazırladığı bir projede çoklu kişilik bozukluğuna dair yaptığı enstalasyon çalışması ile mezun oldu. Bir süre çeşitli tiyatro ve sinema projelerinde kostüm, makyaj ve dekor tasarımı yaptı. 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar bölümünde yüksek lisans programına başladı. 2019 yılında “Sanat Eserlerinde Melankolinin Biçim ve İçerik açısından İncelenmesi” başlıklı tez ile mezun oldu. Melankoli ile ilgili bir sergi açti. Kent yaşamı, mimari, psikoloji, kent yaşamında bireyler, hayvan hakları ile ilgili resim, kolaj, fotoğraf, heykel, maket çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda 2014’ten bu yana Vakko Erkek Bölümü Görsel Düzenleme Yöneticisi olarak çalışmaktadır.  

Uğur Savaş: Hatay doğumlu sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Heykel bölümünde lisans eğitimini tamamladı ve ahşap malzeme üzerine uzmanlaştı. Bu yıllarda birçok karma sergiye ve çeşitli heykel sempozyumlarına katıldı. 2011 yılında aynı üniversitede ve bölümde yüksek lisansına başladı. Bu dönemde heykelleriyle animasyon yapmak üzere çalışmalarına başladı ve yüksek lisans tezi "Canlandırma Heykel: Heykel ve Animasyonun Ortak Noktaları Üzerine Bir Deneme"yi bitirerek 2015 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2015 tarihli "Canlandırma Heykel" isimli eser metninden yola çıkarak animasyon ve heykeli bir arada kullandığı eserler üretmeye başladı, çeşitli film festivallerine katıldı. Desenler çizerek oluşturduğu öyküleri, kendi yaptığı grotesk heykellerle inşaa ederek stop-motion filmler çeken multi-disipliner sanatçı, kendi atölyesinde heykel ve animasyon film çalışmalarını sürdürmekte.     

Volkan Parlak: Samsun’da yaşayan ve üreten sanatçı, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünden 2018 yılında mezun olarak tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümünde ikinci lisans eğitimini aldı. 2020 yılında başladığı Resim bölümündeki yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Hegomanya kavramı üzerine inşa ettiği çalışmalarıı; hafıza, mülkiyet, güç, iktidar, sınıf, mücadele gibi kavramları içine alarak gelişmeye devam ediyor. Çalışmalarında genel olarak geleneksel mimari çizim tekniklerini ve haritaları kullanmayı tercih ediyor, fakat işin seyrine göre mekana ve kavrama uygun malzemeler de kullanıyor.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır