Ece Nada

Eda Yiğit

9 Mayıs Salı 19:00

Antroposentrizm İle Yüzleşmek

Moderatör: Eda Yiğit

Ece Nada

Sergi Konuşmaları

Eda Yiğit moderatölüğünde serginin küratörü olan Ece Nada ile, insan merkezli (antroposentrik) bakış ile başlayarak, bu bakışa zıt bir yerde duran anlatı ve temsil ihtimallerinden geçerek posthumanizm, veganlık, türcülük, karnizm, eleştirel hayvan çalışmaları ve bunların sanattaki yeri üzerine geniş kapsamlı bir sohbet.

Ece Nada: İstanbul doğumlu sanatçı, küratör ve araştırmacı. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini onur öğrencisi olarak bitirdi. Karşılaştırmalı Edebiyat alanında yaptığı yüksek lisansını Koç Üniversitesi’nde tamamlamak üzere. Araştırma, düşünme ve üretim pratiğini son yıllarda insanlardan insan olmayan hayvanlara yöneltti. Bu süreçte, eleştirel hayvan çalışmaları (critical animal studies) odaklı yüksek lisans tezinin bir parçası olarak Animal Gaze/Hayvan Bakışı sergisini kurguladı. Hayvanların güncel görsel ve yazılı kültürde temsiline eleştirel olarak yaklaşarak, insan merkezli algımızın kırılması, posthuman (insan ötesi) ve vegan anlatılar kurma, sergileme ihtimalleri yanısıra hayvan ontolojileri üzerine çalışmaya devam ediyor. Akademik araştırmaları ve sanatsal üretimleri ile eleştirel hayvan çalışmaları ve eko-eleştiri alanlarına katkıda bulunuyor.

Eda Yiğit: Bağımsız Araştırmacı ve Küratör. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü’nde lisans, Kentsel Planlama programında yüksek lisans derecesini tamamladı. Aynı üniversitede Sosyoloji Bölümü’nde doktora programında toplumsal bellek üzerine araştırmasını sürdürüyor. Güncel sanat, müzecilik ve sözlü tarih alanlarında farklı projelerde görev aldı. Adalar Müzesi, Tema Vakfı, Karşı Sanat ve Tüyap Sanat Fuarı gibi yapılarda çalıştı. Sözlü tarih araştırmaları, kronolojik belgeleme ve arşiv çalışmaları üzerine yayınlar gerçekleştirdi. Akademik alanda bellek çalışmaları, sözlü tarih, kültürel ve endüstriyel miras konularına odaklanıyor.  Güncel sanat alanında ise sergi değerlendirme yazıları, güvencesizlik, dayanışma ve örgütlenme pratikleri gibi konularda yazmaya gayret ediyor. Orta Format çevrimiçi e-fotoğraf dergisinin ortak editörü. AICA Türkiye, Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği ve Vatoz Platformu üyesi. Beyoğlu Tokatlıyan Han’daki yazıhanesinde meslek hayatını sürdürüyor.  

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır