Şemsa Özar

Gülşah Torunoğlu

27 Nisan Salı 21:00

Kadın ve Emek

Moderatör: Gülşah Torunoğlu

Şemsa Özar

Kadın Konuşmaları

Profesör Şemsa Özar ile Türkiye'de kadın emeği ve istihdamı politikalarının dünü bugünü çerçevesinde bir sohbet.

Bu politikalar pandemi koşullarında nasıl değişti? Kadınların çalışma koşulları nasıl etkilendi? İş gücünden çekilmeler arttı mı? Kadın istihdamını artırmaya yönelik iyileştirme politikaları ve ekonomik güçlendirme yöntemleri yeterli mi? Kadının çalışma hayatına girmesi yönünde sivil toplum örgütleri ile karar mekanizmaları arasında nasıl işbirlikleri var, bu konuda başka nasıl adımlar atılabilir? Kadın istihdamını teşvik eden ve de toplumsal eşitliği gözeten sağlıklı bir çalışma ve ev ortamı nasıl sağlanır? Tüm bu konular mülteciler, azınlık gruplar, farklı dinî hassasiyetler ve cinsel yönelimler özelinde nasıl çatallanıyor? Bunları konuşacağız.

Bu akşam ayrıca, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin, kadına yönelik şiddet ve ekonomik şiddet boyutlarında yansımalarını da ele alacağız.


Şemsa Özar: 1978'de Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden yüksek lisans derecesi ile mezun oldu, 1978-80 yıllarında Devlet İstatistik Enstitüsü’nde, 1980-83 yıllarında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda çalıştı. 1990'da Viyana Ekonomi Üniversitesi’nden iktisat dalında doktora derecesini aldı. 1990-2018 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı, 2018 yılında emekli oldu. Kadın emeği ve istihdamı, kadına yönelik şiddet, sosyal politika, kalkınma iktisadı, enformel istihdam, mikro ve küçük işletmeler, paramiliter yapılar ve zorunlu göç konularında araştırma ve yayınları var. Halen, kurucu ortağı olduğu Dissensus Araştırma ve Danışmanlık şirketinde araştırma yapmaya devam ediyor. Avrupa Komisyonu, ILO ve SSRC gibi uluslararası kuruluşlara danışmanlık yaptı. 2010-2012 arasında istihdam ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında Avrupa Uzman Ağı’nda Türkiye’yi temsil etti. 2015-2016 döneminde Uluslararası Feminist İktisat Derneği'nin (IAFFE) Başkanlığını yaptı. Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformunda, Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesi.
 
Gülşah Torunoğlu: Doktorasını 2019 yılında Ohio State Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Ortadoğu'da karşılaştırmalı feminizm üzerine aldı. Sırasıyla Wisconsin-Madison Üniversitesi, Kahire Amerikan Üniversitesi (AUC) ve Princeton Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Şu anda Orient-Institut Istanbul’da (OII) doktora sonrası bursiyeri sıfatıyla tezinin kitap olarak basılması hazırlıklarını sürdürüyor. Orient Institut’taki pozisyonu öncesinde Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve İsveç Araştırmaları Enstitüsü’nde (SRII) doktora sonrası bursiyeri olarak çalışmalarını sürdürdü. Koç Üniversitesi ve Ohio State Üniversiteleri’nde Edebiyatta Kadın ve Cinsiyet, Modern Cinsellik Tarihi, Modern Ortadoğu Tarihi, Tarihte İslam, Politika ve Toplum dahil birçok lisans dersi verdi. Akademik olarak yürüttüğü çalışmaların daha toplumsal boyutta yansımaları üzerine K24'te yazılar yazıyor. 

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır