9 Mart Salı 21:00

Tehlikeli Zamanlar: Kadın hareketlerine yeni tehditler

Deniz Kandiyoti

Kadın Konuşmalarıı

8 Martta kutladığımız  ve 20.inci yüzyılda en görünür ve etkili hak savaşımlarını veren kadın hareketleri 21.inci yüzyılın ortasına yaklaşırken neden bir geri tepmeyle kaşılaştı? Yükselen sağ popülist akımlar- ister  Hristyan, ister Müslüman, ister Hindu olsunlar- neden ve nasıl toplumsal cinsiyeti yeni bir kültür savaşının ana cephesi haline getirdiler? Bu soruları cevaplamak için kadın hareketlerinin 1970 li yıllardan bu yana geçirdiği dönüşümlerin kilometre taşlarını tekrar gözden geçirmek gerekmektedir. Bu gün bu dönüşümlerin üç ana boyutunu  masaya yatırıyoruz: uluslarası kadın hakları savunuculuğunun yerel plandaki sonuçları, küresel neoliberalleşme sürecinde kadın hareketlerinin sosyal adalet platformlarından koparılıp projeleştirilmesi, özellikle Afganistan ve Iraktaki askeri müdahalelerin ardından feminizmle emperyalizmi özdeşleştiren akademik söylemlerin canlanması. Bu etkilere kadın odaklı çalışmalardan toplumsal cinsiyet kavramına geçişin sancıları ve feminist hareketin iç gerilimlerini de eklersek ortaya kırılgan ve tehliketle yüklü bir tablo çıkmaktadır. Bunların üstesinden gelebilecek politikalar ve koalisyonlar üzerine düşünmenin tam zamanıdır.

Deniz Kandiyoti: Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda Kalkınma Çalışmaları alanında emekli profesördür. Paris Üniversitesi (Sorbonne) ve London School of Economics and Political Science’ tan (LSE) mezun olmuştur. Türkiye'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1969-74) ve Boğaziçi Üniversitesi’nde (1974-1980) öğretim üyeliği yaptı. Türkiye, Sovyet sonrası dönemde Orta Asya ve Afganistan üzerine çalıştı ve Müslüman ağırlıklı ülkelerde devlet, cinsiyet ve iktidar üzerine karşılaştırmalı perspektifler geliştirdi. Ataerkillik ve erkek egemenliği analizlerine önemli teorik katkılar yaptı. Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar : Kimlikler ve Topşumsal Dönüşümler (Türkçe, 1997) adlı kitabın yazarı, Fragments of Culture: The Everyday of Modern Turkey (Ayşe Saktanber ile) (2002), Gendering the Middle East (1996), Women, Islam and the State (1991) Gender, Governance and Islam (Nadje Al-Ali ve Kathryn Spellman Poots ile, 2019) gibi yayınları ve cinsiyet, kadın hakları, İslam, kalkınma ve devlet politikaları üzerine çok sayıda makalesi vardır. Ayrıca UNWOMEN, UNDP, UNESCO, OSCE, UNIFEM, British Council, DFID ve UNRISD için danışmanlık yaptı ve 50.50 open Democracy için konuk editör olarak 2011'den itibaren Arap ayaklanmalarının cinsiyet etkilerini izledi.

Çevrimiçi. Etkinlik linki sonra paylaşılacak.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır