Ayhan Aktar

25 Kasım Çarşamba 21:00

Türk Milliyetçiliği ve Gayrimüslim Azınlıklar: Varlık Vergisi, 1942-43

Ayhan Aktar

Ne Mutlu Eşitim Diyene

İkinci Dünya Savaşı yıllarında çıkarılan Varlık Vergisi Kanunu, sadece iktisadî değil; siyasî ve kültürel bakımlardan da önemli bir uygulamadır. Varlık Vergisi uygulaması, esas olarak, kanunun hazırlanışı; TBMM’de kabulü; o dönemin yayın organlarında desteklenmesi; kimin ne kadar vergi ödeyeceğini tespit eden komisyonların çalışma biçimleri; en fazla bir ay ile sınırlandırılmış ödeme süresi; bu süre içinde vergi borcunu ödeyemeyenlerin mallarının haczedilerek icra yolu ile satışı ve bütün bunlara rağmen vergi borcunu ödeyemeyen mükelleflere borçlarını; “bedenen çalıştırarak ödetmek” amacıyla Aşkale'deki çalışma kampına gönderilmeleri gibi alt süreçler içerir. Bu aşamalar bir bütünlük içinde ele alındığında, Varlık Vergisi Kanunu yakın tarihimizde birçok kez karşımıza çıkan “azınlık karşıtı” politikalara örnek olarak gösterilebilir.

Ayhan Aktar bütün bu aşamalarına bakarak, Varlık Vergisi'ni milliyetçiliğin azınlık karşıtı politikalarının bir aracı olarak inceliyor.

Ayhan Aktar: Sosyoloji ve tarih alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Ayhan Aktar Bilgi Üniversitesi öğretim üyesidir. 1990’lı yıllardan bu yana Türkiye’de devletin gayrimüslim azınlıklara yönelik politikalarıyla ilgili önemli çalışmalara imza attı, “Varlık Vergisi ve ‘Türkleştirme’ Politikaları”, “Türk Milliyetçiliği, Gayrimüslimler ve Ekonomik Dönüşüm”, “Aşkale - Erzurum Günlüğü (1943)” gibi kitaplar ve çok sayıda makale yayımladı. 

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır