Tanıl Bora

2 Kasım Pazartesi 21:00

“Yerli ve Millî”

Tanıl Bora

Ne Mutlu Eşitim Diyene

Tanıl Bora, Cumhuriyet tarihi boyunca değişik siyasi geleneklerce “yerliliğe” ve “yerli düşünce”ye atfedilen farklı anlamların izini sürdüğü konuşmasında, “güncel işleviyle AKP ve Erdoğan iktidarının milliyetçi-muhafazakâr devlet söyleminin sütunlarından” biri olarak tanımladığı yerli ve millî düsturunun Türk milliyetçiliğin muhtelif akıntılarını, kollarını anlamaya yarayabileceğini söylüyor: “Milliyetçilik bir delta olarak hayal edilirse, onun irili ufaklı kolları vardır. Milliyetçiliği, milliyetçiliklere bakarak daha iyi anlarız.” 

Tanıl Bora: 1963 Ankara doğumlu. İstanbul Erkek Lisesi ve Ankara Üniversitesi SBF mezunu. 1988’den sonra İletişim Yayınları’nda araştırma-inceleme dizisi editörü olarak çalıştı. Birikim dergisinde yazdı. Üç aylık sosyal bilimler dergisi Toplum & Bilim dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. Ağırlıklı çalışma alanları Türkiye’de siyasal düşünceler, özellikle sağ ideolojiler ve milliyetçilik. 

YouTube üzerinden ilk gösterim.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır