11 Mart Çarşamba 19:00

Osmanlı-Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti

Fatmagül Berktay

Kadın Konuşmaları

Bugün dindar olsun olmasın her kesimden kadınlar bir yol ayrımında ve gelecek, onların uyanık davranarak haklarına ve kazanımlarına sahip çıkıp çıkmayacaklarına göre farklı şekillenecek. Ama erkekler de, özellikle seküler ve demokrat olduklarını düşünenler de bir yol ayrımında. Türk modernleşmesinin bu yeni dönemecinde kiminle ittifakı seçecekler? Ataerkil önyargıları ve yapıları bugün de sürdüren bir “nafile biraderliği” seçip “mağdur babalar” yahut “nafaka mağduru erkekler”le mi ittifak içine girecekler ve Türk modernleşmesinin cinsiyetçi niteliğinin daha da derinleşmesine göz yumacaklar, yoksa kadınlarla ve LGBTİ bireylerle dayanışmaya girip herkes için eşitlik ve özgürlüğü mü savunacaklar?

Fatmagül Berktay: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi. Eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile York Üniversitesi’nde tamamladı. Tarih Vakfı kurucu üyesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi  Genel Kurul üyesi olan Berktay, bir dönem İÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü yaptı. ABD, Avrupa ve Avustralya üniversitelerinde dersler ve konferanslar verdi. Siyaset Bilimi ve Kadın Çalışmaları alanlarında yayımlanmış çok sayıda makalesi, kitap bölümü ve kitabı var. Hâlen “politik etik” ve “politik kötülük” üzerinde çalışıyor. 

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır