5 Aralık Perşembe 19:00

Gaipten Haber Almak Nasıl Meşru Oldu: Rüya Tabiri Örneği

Irvin Cemil Schick

Evdeki Misafir

Kur’an-ı Kerim, Allah’tan söz ederken “gaibin anahtarları O’nun indindedir” der. İslam’da fal ve sihir kesin olarak yasaklanmıştır. Ama Türkiye’de olduğu gibi İslam dünyasının birçok başka yerinde de gözle görülmeyen hakikatlere ulaşmak, geleceğe dair kehanette bulunmak için çabalar durur insanlar, bunun haram olduğunu gözardı ederek. Acaba bu yapılanlar nasıl meşrulaştırılıyor? Kıraathane'nin "Evdeki Misafir/Writer in Residence" programında ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz Irvin Cemil Schick evimizdeki bu ilk konuşmasında işte bu soruyu soracak; geleceğe dair bilgi edinmeye çalışmanın ilk çağlardan beri en yaygın yollarından biri olan rüya tabirinin şer’i bir ilim addedilmesinin ve mütedeyyin Müslümanlar arasında genel kabul görmesinin ardındaki etmenleri gözden geçirecek.

 

Irvin Cemil Schick: İstanbul’da doğdu, İngiliz Erkek Okulu ve Robert Kolej’den sonra öğrenimine ABD'de devam etti, Massachusetts Institute of Technology’den matematik doktorası aldı. Uzun yıllar orada kaldı, araştırma-geliştirme alanında çalıştı, üniversitelerde ders verdi. Türkiye’ye döndükten sonra üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı. Halen EHESS’te (Paris) tarih dalında ikinci doktorasını tamamlamaya çalışıyor. Çeşitli dillerde yayımlanmış birçok telif ve derleme kitabı var. İlgi alanları (İslam dünyası bağlamında) kitap sanatları, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, batınî ilimler ve insan-hayvan ilişkileri.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır