9 Aralık Pazartesi 19:00

Cumhuriyet Döneminde Geleneksel San’atların Serüveni: Yasaktan Yeni Ortodoksluğa

Irvin Cemil Schick

Evdeki Misafir

“Gelenek denilen şeylerin tarihin karanlıklarından günümüze kalmış ebedî gerçeklikler değil, çağdaş icatlar olduğu artık hayli yaygın bir görüş, ama Türkiye’deki muhafazakâr çevreler bunu böyle görmüyor elbette” diyor İrvin Cemil Schick.

Bu akşamki konuşmasında, “geleneğin icadının bütün gücüyle devam ettiği, üstelik gündelik siyasetle de iç içe girdiği önemli bir alana” İslamî kitap sanatlarına odaklanacak. Söz konusu sanatların 1930’larda yasaklanmak, 1950’lerde yeniden filizlenmek, 1990’larda yeni himaye ilişkileri içinde serpilmek ve son dönemde devlet eliyle anaakımlaşmak evrelerinden geçen yakın tarihini, ve bu süreç içerisinde yaşayan bir gelenekten dondurulmuş bir ortodoksluğa evrilmesini gözden geçirecek.

 

Irvin Cemil Schick: İstanbul’da doğdu, İngiliz Erkek Okulu ve Robert Kolej’den sonra öğrenimine ABD'de devam etti, Massachusetts Institute of Technology’den matematik doktorası aldı. Uzun yıllar orada kaldı, araştırma-geliştirme alanında çalıştı, üniversitelerde ders verdi. Türkiye’ye döndükten sonra üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı. Halen EHESS’te (Paris) tarih dalında ikinci doktorasını tamamlamaya çalışıyor. Çeşitli dillerde yayımlanmış birçok telif ve derleme kitabı var. İlgi alanları (İslam dünyası bağlamında) kitap sanatları, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, batınî ilimler ve insan-hayvan ilişkileri.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır