Ahmet Soysal

4 Ocak Perşembe 19:00

Hegel: Mantık Bilimi

Ahmet Soysal

Felsefe Konuşmaları

Hegel’in Mantık Bilimi başlıklı yapıtı, klasik bir mantık kitabı olmayıp, Hegel’in felsefî sorunsala bütüncül bir yaklaşımını içeren dev bir toplamdır. Ruh’un Fenomenolojisi’nden sonra, üç ayrı bölüm olarak (aslında ilk ikisi bir bütün oluşturur) yayınlanan yapıt (1812-1816), ilk kitap gibi tarihsel olgulara değinmeksizin, Varlık’tan, onu yansıtan Öz’e ve buradan da Kavram olarak öznelliğe giden bir devinimi sıkı çıkarsamalarla ortaya koyar. 

Ahmet Soysal, yapacağı iki konuşmada, yapıtın bu devinimini temel eklemlemelerinde ele alırken, hiçbir çeşit idealizm/materyalizm, rasyonalizm/irrasyonalizm, kavramsal/yaşamsal, sistem/anti-sistem tartışmasına girmeden, onun bugün için taşıyabileceği anlamı soruşturmayı hedefliyor.

Bu ikinci konuşmada, Varlık’tan Öz’e varan devinimin, etkisellik olarak töz aşamasında nasıl bir öznel mantığa dönüşerek, bir Kavram Öğretisi’nde biçimlendiğini aktaracak. 

Ahmet Soysal: 1957, İstanbul doğumlu. 1976’ya dek İstanbul, Paris, Brüksel ve Beyrut’ta yaşadı. 1982-1995 arası Beyaz dergisini çıkardı. Artaud’dan, Bonnefoy’dan, André du Bouchet’den, Merleau-Ponty’den çeviriler yayımladı. Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı Fransızcaya çevirdi. Paris’te École Normale Supérieure’de 1992-1996 arası fenomenoloji konferansları sundu. Edebiyat ve felsefe üzerine birçok kitap yazdı.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır