Ahmet Soysal

7 Mart Perşembe 19:00

Resim ve Felsefe: Deleuze

Ahmet Soysal

Felsefe Konuşmaları

Felsefenin Güzel’i soru konusu yapması (Platon ve Plotinos’tan Kant’a ve ondan günümüze kadar), felsefenin sanat ile, ve özel olarak resim sanatı ile ilişkisinin tarihsel çerçevesini oluşturmuştur. Felsefî kavramlar, özellikle Rönesans’tan itibaren, bizzat sanatçıların işlerini belirlerken, bir sanat felsefesi de gelişmiş, Estetik alanı, Hegel başta olmak üzere büyük düşünürlerin başat bir alanı durumuna gelmiştir. 20. yüzyılda Heidegger ve Merleau-Ponty, daha sonra Maldiney, Lyotard, Deleuze gibi düşünürler özellikle resim sanatını temel felsefî soruları (varlık, beden, arzu, gücül ve edimsel vs) yanıtlamanın bir aracılığı olarak ele almaya yönelmişlerdir.

Ahmet Soysal Merleau-Ponty’nin resme yaklaşımını ele aldığı ilk konuşmasından sonra şimdi de Deleuze’ün resme yaklaşımını ele alacak. Deleuze’ün Fransa’da Kasım 2023’te yayımlanan Resim Üzerine (Mart-Haziran 1981 Dersleri) kitabı kapsamında, felâket, kaos, çizgi, plan, "salt optik uzay", "renk rejimi" gibi kavramları sorgulayacak.

Ahmet Soysal: 1957, İstanbul doğumlu. 1976’ya dek İstanbul, Paris, Brüksel ve Beyrut’ta yaşadı. 1982-1995 arası Beyaz dergisini çıkardı. Artaud’dan, Bonnefoy’dan, André du Bouchet’den, Merleau-Ponty’den çeviriler yayımladı. Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı Fransızcaya çevirdi. Paris’te École Normale Supérieure’de 1992-1996 arası fenomenoloji konferansları sundu. Edebiyat ve felsefe üzerine birçok kitap yazdı.

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır