Evren Savcı

5 Ocak Cumartesi 16:00

Queer Tercüme: Yeni Düzende Cinsel Politikalar

Evren Savcı

Queer Üzerine Konuşmalar

Evren Savcı, bitirmekte olduğu kitabı Queer in Translation: Sexual Politics under Neoliberal Islam'dan (Queer Tercüme: Neoliberal İslam Düzeninde Cinsel Politikalar) bölümler sunacak bize. Kitap, 2008-2016 döneminde Türkiye hükümetinin daha tanıdık neoliberal politikalardan, geç neoliberalizm diye de anılan daha otoriter bir güvenlik rejimiyle “İslamî” ahlak politikalarının birleştiği bir düzene geçiş sürecini cinsel özgürlük ve özellikle LGBTİ+ politikaları üzerinden okuyor. Bu düzenin beraberinde getirdiği politik çıkmazları ve müştereklik olasılıklarını hep beraber konuşuyoruz.

Evren Savcı: Yale Üniversitesi Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları bölümünde yardımcı doçent olarak çalışıyor. Doktorasını 2011’de University of Southern California (USC) Sosyoloji bölümünde tamamladıktan sonra, 2011-2013 arasında Northwestern Üniversitesi’nin Sexualities Project at Northwestern (SPAN) insiyatifinde postdoc olarak görev aldı. Yale’deki pozisyonuna başlamadan önce San Francisco State University Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları’nda yardımcı doçent olarak çalıştı. Makaleleri Sexualities, Ethnography, Theory & Event, Political Power & Social Theory, GLQ, ve Journal of Feminist Studies in Religion gibi dergilerde yer aldı. İlk kitabı Queer in Translation: Sexual Politics under Neoliberal Islam'ı (Queer Tercüme: Neoliberal İslam Düzeninde Cinsel Politikalar) yayına hazırlıyor.

 

 

Lütfen önceden kaydolunuz.


Öğrenci
Mezun
Evet
Hayır