Ev Ve

Sekiz yazar, beş çevirmen

Şubat 2022

Ev Ve, bir mekân ve kavram olarak evin sayısız çağrışımının sembolik, duygusal, politik ve kavramsal açılımlarına dair bir perde aralıyor.

Kürtçe, Norveççe, Almanca ve Türkçe dillerinde yazan sekiz yazarın kaleme aldıkları öykü, deneme ve şiir türlerindeki "ev" anlatıları kişisel tecrübelerden toplumsal çatlaklara, kapı zillerinin hâlet-i ruhiyesinden evin teorik zeminine uzanıyor.

Bu kitap, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi olarak, Diyarbakır Edebiyat Evi, Oslo Edebiyat Evi ve Berlin Edebiyat Kollokyumu ile birlikte başlattığımız Sınırları Aşan Edebiyat programının bir ürünü. Bu kitap için, aynı konuda kaleme alınan metinlerin üslûpları, duyguları, hatta odaklarıyla birbirinden çok farklı olması çoğulluğumuzu yansıtan bir okuma deneyimi vaat ediyor. Metinlerin birbirlerine açılan kapılarından geçip, aralarındaki ortaklıkları keşfettikçe zenginleşecek bir deneyim bu.